TÕELINE ÄRKAMINE

Hiljaaegu ütlesid neli teismelist poissi mulle: „Te käisite me koguduses aasta tagasi jutlustamas ja see oli tol ajal täiega surnud. Nii et me alustasime isekeskis palvekoosolekute pidamisega. Tahtsime, et me asjad Jumalaga saaks korda, et võiksime parandada meelt ja põleda Jeesusele. Me punt kasvas kümne liikmeni ja me aitasime ka teistel päästetud saada. Nüüd aga kutsume pastoreid ja diakoneid palvetama ühes meiega. Me kogudus on nüüdseks täiesti muutunud!“

Mis tõelisse ärkamisse puutub, siis ma näen seda intensiivse armastuse taastamisena Jeesuse vastu. See väljendub uues igatsuses kuuletuda igale Ta sõnale ja südame hoiakus, mis ütleb: „Mida iganes Ta ka ütleb, seda ma teen.“ Nii et pole kahtlustki, et ärkamine on kui vastus inimeste sõnakuulelikule armastusele, kes üksikindiviididena on tunnistanud ja hüljanud kõik oma patud, igatsedes olla vaid Kristuse ligiolu allikaiks. Ärkamine peegeldubki nende inimeste kaudu. Nad kannavad endaga Kristuse ligiolu ja au ja Tema elu voolab neist kogu aeg.

Suurkoguduste pastorid on mulle öelnud: „Sa pead tulema vaatama, mida Jumal on tegemas. Tuhanded tulevad me kogudusse, nii et kirik on puupüsti täis! Ja me ülistus on täiega omaette tase!“ Olen külastanud osasid neid kogudusi suurte ootustega, kuid harva kogenud neil massikogunemistel tõelist Kristuse ligiolu. Koguduses ei valitsenud tõelist meeleparanduse vaimu ja usun, et kui mõni prohvet oleks tõusnud ning paljastanud kõik seal peituvad abielulahutused, abielurikkumised ja nende esitatud muusikas peituvad saatanlikud alged, oleks pool kogudust tühjaks jooksnud. Nad veetsid lihtsalt lõbusalt aega!

Tean ühte kogudust, kus koguduse juht kutsus u 50 inimest palvesaali, pidades neile maha korraliku müügiloengu. Nad pidid liituma selle kogudusega, et saada oma palvetele vastuseid. Tolles koguduses polnud ühtki Kristuse ligiolu astjat ega kanalit. Nende nn ülistus ja kiitus oli lihtsalt öeldes lärmi tegemine ja ma teadsin, et ei lähe kaua, kuni rahvas hakkab pidevalt nõudma taolist meelelahutust. Paigas, kus puudub tõeline Kristuse ligiolu, otsivad inimesed vaid tundepuhanguid.

Ma lahkusin neilt koosolekutelt teadmisega südames, et Jeesus polnud selle rahva keskel. Oli ilmselge, et nad ei elanud sõnakuulelikkuses Tema ees, mis tähendas ka seda, et tegelikkuses nad ei armastanud Teda. Jeesus ei ilmuta end neile, kes väidavad end armastavat Teda, kuid ei kuuletu Talle. „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.“ (Johannese 14:23).