OLED SA VÕITNUD ISSANDA SÜDAME?

„Ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust.“ (Filiplastele 3:8).

Oled sa võitnud Issanda südame? Apostel Paulus kirjeldas oma minevikust lahti laskmise põhjusena järgmist: „Et ma saaks kasuks Kristuse“. Ta oli täielikult Kristusest haaratud ja tema pilk oli ainuüksi oma Issanda peal. Kuid miks tundis Paulus vajadust „võita“ või „saada kasuks“ Kristust? Polnud ju Kristus ainuüksi ilmutanud end Paulusele, aga ka Pauluse läbi. Kuid sellest hoolimata oli Pauluse peamine eesmärk võita Kristuse südant ja tähelepanu.

Kogu Pauluse olemus – nii tema teenistus, elu kui kogu elumõte – olid keskendunud vaid oma Isandale ja Issandale meelepäraseks olemisele. Kõik muu oli vaid rämps ta jaoks! Usun, et üks põhjus, miks Paulus kunagi ei abiellunud, oli selles, et ta tahtis pühendada enam aega sellele, et olla mees, kes „muretseb Issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks meeldida Issandale.“ (1 Korintlastele 7:32). Ja ta õhutas ka teisi tegema seda sama, et nad „käiksid Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes.“ (Koloslastele 1:10).

On see üldse piibellik? See „Kristuse südame võitmine“? Kas me pole mitte kõik Jumala armastuse objektid, sõltumata sellest, kes me oleme? Absoluutselt! Tema heatahtlik armastus kuulub kogu inimkonnale. Kuid samas on olemas veel üht teistlaadi armastust – kiindumuslikku armastust, mis esineb abikaasade vahel ja mida vaid vähesed saavad kogeda. Ülemlaulus on kirjeldatud sedalaadi armastust, kus Saalomon on kui kujundlik pilt Kristusest. Issand ütleb seal oma Pruudi kohta järgmist: „Sa oled pannud mu südame põksuma…mu pruut! Oled pannud mu südame põksuma ainsa pilguga silmist, ainsa lüliga oma kaelakeest. Ah, kui magus on su armastus…mu pruut! Su armastus on parem kui vein!“ (Ülemlaul 4:9-10). Ja hiljem ütleb Ta: „Pööra oma silmad ära mu pealt, sest need teevad mind rahutuks!“ (Ülemlaul 6:5), mispeale pruut vastab: „Mina kuulun oma kallimale ja tema ihaldab mind.“ (Ülemlaul 7:10).

Mina usun, et Kristuse Pruut saab koosnema pühadest inimestest, kes elavad nii meelepärast ja sõnakuulelikku elu Jumala ees, nii eraldatuna teistest, et Ta süda põksub täiega nende suhtes. Ülemlaulu kontekstis kasutatud sõna „põksuma“ tähendab ka „südant röövima“. Kristuse järgijad panevad Ta südame põksuma vaid üheainsa pilguga, mis sümboliseerib ainuüksi Kristusele keskendunud meelt.