RUTI RAAMAT

Ruti raamat räägib imelise loo Jumala juurde pöördunud paganlikust noorest naisest, kes võitis oma maise isanda südame. Usun, et tegu on väga prohvetliku looga, mis kõnetab meid võimsalt ka tänapäeval. Sest me võidame Kristuse südame samal moel nagu Rutt Boase oma!

Kuid kogu selle loo näol on tegu nii palju enama kui vaid ajaloolise looga. Paulus kirjutab: „Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp.“ (1 Korintlastele 10:11). Ruti lugu algab järgmiste sõnadega: „Ja neil päevil…nälg oli maal“ (Rutt 1:1). Seetõttu põgeneski iisraeliit Elimelek koos oma naise Noomi ja kahe poja Mahloni ja Kiljoniga Juudamaalt Moabi väljadele. Elimelek suri seal ning Noomi pojad abiellusid paganatest naistega, kelleks olid Orpa ja Rutt. Nad kõik jäid sinna veel kümneks aastaks.

Moab oli aga ebajumalateenistuste paik – kurjade ja põlastusväärsete kogunemispaik. Moab ise, kelle järgi ka seda paika kutsuti, oli sündinud verepilastuslikust suhtest Loti ja ühe ta tütre vahel. Veelgi enam, nimi Moab tähendab abielurikkumist, hooramist. Moab oli see, kes meelitas juudid kõrbe, kus 24 000 neist hukkus hiljem katku kätte. Jumal oli hoiatanud juute mitte abielluma moabi naistega, öeldes: „sest nad pööravad tõesti teie südamed oma jumalate poole!” (1 Kuningate 11:2). Vaimses mõttes toimub sama asi ka siis, kui leiab aset Jumala Sõna põud– Jumala rahvas pöördub maailma poole, saades peibutatud ebajumalateenistustest ning segunedes sellega, mis ebapüha. Taoline põud ajab usklikud kuhugi mujale leidma midagi, mis rahuldaks nende seesmisi vajadusi.

Tänapäeva kristlased muutuvad külmaks ja langevad usust, kuna nad ei saa tõelist vaimulikku toitu. Nad käivad küll kirikus, kuid nende karikas jääb siiski tühjaks. Jutlused, mida nad kuulevad, on suht pinnapealsed – ei midagi tahket ega elavat – lihtsalt puhas meelelahutus. Nälga suremine toimub otse Jumala enda kojas! See on ka põhjus, miks kogudused on täis abielurikkumisi, lahutusi, rock’n rolli, ebapiibellikku psühholoogiat ja New Age’i evangeeliumit. Lisaks sellele veel koguduse noored, kes kasutavad narkootikume ja elavad valimatult lodevat elu. Põud koguduses on ajanud nad Moabi, ebajumalateenistuste paika. Kuid Moab on paik, kus noored mehed surevad – just täpselt nõnda, nagu Noomi pojadki Moabis surid!