USUISA by Claude Houde

Kui tahad vaimselt kasvada, kui januned imelise ja jumaliku järele oma igapäeva elus, pead kohe kindlasti pöörama olulist tähelepanu Aabrahamile. Ta pole mingi tavaline Vana Testamendi tegelane või lihtsalt mingi nimi kuskil nimekirjas. Apostel Paulus nimetas teda „usuisaks“ – eeskujuks, võrdpildiks, loodiks, standardiks ja kõigi usklike isaks. (vt Roomlastele 4:12).

Prohvet Jesaja esitab meile väga elulise kutse: „Kuulge mind, õigluse nõudjad, Issanda otsijad! Vaadake kaljut, mille küljest te olete raiutud, ja kaevuauku, kust olete välja kaevatud. Vaadake Aabrahami, oma isa…Kui ta alles üksi oli, kutsusin ma tema ja ma õnnistasin teda ning tegin ta paljuks. Sest Issand…teeb selle kõrbe otsekui Eedeniks ja lagendikud Issanda rohuaia sarnaseks. Seal on lusti ja rõõmu, tänulaulu ja pillihäält. Pane mind tähele, mu rahvas…“ (Jesaja 51:1-4). Kas sulle ei tundu seda piiblilõiku lugedes nagu oleks Aabrahamil meile midagi öelda? Sul on õigus. Paulus, piibliõpetlane, apostel ja maailma muutja, kelle märkimisväärsed ja inspireerivad kirjad on jätnud jälje kogu inimkonna ajalukku, ütleb meile: „…et tõotus jääks kindlaks…ka sellele, kes on Aabrahami usust…“ (vt Roomlastele 4:16).

Armas lugeja, kergitagem seda eesriiet ja avastagem selle tagant üks aare. Sööbigem enam Alguste Raamatusse, 1 Moosese raamatusse, mis räägib Aabrahami usust, et kaevata sealt välja igavese väärtusega kullakaevandus – vankumatu usk. „Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks…ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” (vt 1 Moosese 12:1-3).

Kallid sõbrad, selline vankumatu usk, mis iseloomustas ja defineeris Aabrahami elu ja olemust, puudutas Jumala südant. Ühtlasi aga sai sellest võti hämmastava tõotuse täitumiseks, millest just äsja lugesime. Piibellikus ja globaalses mõttes pole Aabraham vaid miljonite juutide isa, vaid ka vaimulik isa igale usklikule, kes on pannud oma usu Kristusesse alates Tema ristilöömisest kuni tänaseni välja. Maailmas on üle miljardi Kristuse järgija. Kristlus on maailma kõige kiiremini kasvav liikumine ja Piibli kohaselt on kõik need kallid kristlased Aabrahami pojad ja tütred!

__________
Claude Houde on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.