SEE ON PÜHADUS

„Kes…pühaduse Vaimu poolest määratud…Jumala Pojaks väes....“ (Roomlastele 1:3-4). Tõelise pühaduse taga on tegutsev vaim. Kus iganes näed Jeesuse ligiolu toimimas Tema laste sees või kaudu, avastad sealt nii palju enamat kui vaid sõnakuulelikkust, erinevust maailmast ja jumalatute asjade puudumist. Sa leiad neis sõnakuulelikkuse vaimu. Sõnakuulelikkus pole nende jaoks vaid õigete asjade tegemise ja valede asjade vältimise teema. Uskliku üle, kes tunneb suurt rõõmu Jumalale meelepärane olemisest, hingab vaim, mis tõmbab teda automaatselt valguse poole. „Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.“ (Johannese 3:20-21).

Püha inimene ei karda Jumala ligiolu valgust. Ta pigem tervitab seda kiirgavat valgust, kuna pühaduse vaim temas hüüab: „Ma tahan, et kõik varjatud asjad mu sees saaks toodud päevavalgele! Tahan olla nii palju kui inimesele vähegi võimalik Jeesuse sarnane.“ Taoline Jumala laps jookseb valguse suunas ja kui ta alistub Jumala ees, saab Kristuse ligiolu valgus suureks auks ta jaoks. Pane tähele pühaduse Vaimu keelt, mis on väga motiveeriv: „Sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane.“ (1 Johannese 3:22). Kreekakeelses tõlkes on need sõnad oluliselt kaalukamad: „Me peame Jumala käske, tehes seda suure innukusega, kuna teame, et see on Talle meelepärane!“

See on see, kuidas usun, et pühaduse vaim töötab koguduses, kus Jeesuse ligiolu on ilmne. Esiteks, koguduse õed ja vennad tulevad kogudusse võidukalt, võitja naeratus huulil. Nad tunnistavad: „Ma olen muudetud! Issand on pannud mu südamesse igatsuse kuuletuda Talle ja elada laitmatut elu Ta ligiolus.“ Seda tunnistades rõõmustab vaim sinu sees, öeldes: „Tänu Jumalale, veel üks Ta lastest, kes Talle head meelt valmistab! Nad panevad taeva hõiskama!“ Su elevus ületab kogu selle vabaduse, mida hetkel naudid ja päästab sind Saatana meelevallast. Sest enam kui midagi muud, saab meist kogukond, kes õpib olema meelepärane Jumalale. Me ei kuuletu Talle kohustusest või orjameelsest hirmust, vaid seetõttu, et me sees elab sõnakuulelikkuse vaim. Me rõõmustame Kristuse rõõmus, olles rõõmsad, et Tema süda on rõõmus! See on see, mis on pühadus.