7000 KLUBI

Eelija, see suur õiglust ja pühadust kuulutav prohvet, oli kaotanud julguse tänu oma rahva moraalsele langusele ja põgenes kuningas Ahabi õela naise Iisebeli ähvarduste eest. Jumal leidis ta end varjavat Hoorebi mäe koopais ja küsis: „Eelija, mida sa siin peidus teed?“

Eelija vastas nördinult: „Jumal, ma olen tundnud muret su au pärast. Su rahvas on hüljanud su Sõna; su altarid on kõik rüüstatud ja sinu sulaseid kiusatakse taga. Mina olen veel ainus, kes on järgi jäänud ja nüüd ajavad nad mindki taga!“

Väliste faktorite põhjal oli Eelija jutul ju isegi iva sees. Tolle aja valitsus oli ajaloo kõige õelam ja alatum ning kogu ühiskond oli kokkuvarisemise äärel. Piibel ütleb: „Ja Ahab valmistas Aðera kuju. Ahab tegi Issanda, Iisraeli Jumala vihastamiseks veel rohkem kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud.“ (1 Kuningate 16:33). Valitsus ise oli sõna otseses mõttes sundimas rahvast ebajumalateenistusele. Iisebel, kõige õelaim kuninganna, kes eales oli olnud, vihkas Jumalat ja oli tõotanud tappa absoluutsel kõik Jehoova järgijad.

Eelija aga oli otsustanud „pidada lõpuni vastu“, mistõttu kui ka kogu rahvas oleks hüljanud Jumala, oleks tema ikka ustavaks jäänud! Kuid Jumalal polnud plaanis tasustada seda peitu pugenud prohvetit, sest just sel samal ajal oli Püha Vaim liikumas üle kogu maa. Eliisa, Eelija edukas järeltulija, oli kogemas esimesi Jumala puudutusi ja ülesõhutust ning Jehu, võimas noor revolutsionäär, oli samuti saanud veidi osa sellest, oodates innukalt aega, mil kuulutada sõda korruptsioonile ja jumalakartmatusele sel maal. Suur moraalne ärkamine oli ootamas oma järge, mille raames Jumal pidi peagi heitma Iisebeli koerte ette ja kukutama kõik õelad valitsejad.

Jumal informeeris Eelijat kõige tagasihoidlikumal viisil, öeldes: „Mul on 7000 inimest, kes ei ole läinud oma eludega kompromissile ega andnud maad kurjusele eneste ümber. Nad ei ole lasknud end petta – nad on minu omad!“ Jumal rääkis Eelijale, et Tal on oma rahvas juba võtmepositsioonidel paigas ja usklikud seisavad üle kogu maa kindlate –ja vankumatutena sõltumata korruptsioonist nende ümber.

Jumal on julgustanud mind avama oma silmi sellele suurele pühade kutsele, mis on leidmas aset just praegu meie endi ajastul. Jumal ütles Eelijale: „Tuhanded ei ole kummardunud.“ Mina aga usun, et meile ütleb Ta, et „Miljonid ei ole kummardunud!“

Tänu Jumalale, et me ei ole vaid kui üks väike jääk! Me oleme armee – suur hulk veres pestuid erinevatelt elualadelt, kes püsivad vankumatute ja kompromissile mitte minevatena kesk’ seda pöörast maailma. Saatan tahaks panna Jumala rahvast arvama, et nende arv kahaneb kiiresti. Ta tahab, et tõelised usklikud arvaksid, et enamus usklikke on juba ammu läinud üle tema poolele, mistõttu nad peaks hirmuga peitu pugema. Kuid teie ärge uskuge Saatana valesid! Jumal on endiselt tegutsemas, valades välja oma Püha Vaimu ja tõmmates januseid südameid enese ligi.