SALAJASES PAIGAS

Püha Vaim tuli ühe jumalakartliku mehe juurde Damaskuses, kelle nimi oli Hananias. Ta andis mehele juhtnöörid minemaks Juuda kotta Sirgel tänaval ja panemaks käed Sauluse peale, et taastada tolle nägemine.

Hananias oli teadlik Sauluse mainest, mistõttu ta mõistis, et tegu on üsnagi ohtliku ettevõtmisega. Ometigi, siin on viis, kuidas Püha Vaim tutvustas Saulust Hananiasele: „Sest vaata, tema palvetab.“ (Apostlite teod 9:11)

Teisisõnu ütles Issand, et: „Hananisas, sa leiad selle mehe eest oma põlvedel. Ta teab, et sa oled tulemas. Ta teab isegi su nime ja seda, miks sind on läkitatud tema juurde. Ta tahab saada taas nägijaks.“

Millal sai Saulus selle seesmise teadmise? Kuidas ta sai selle nägemuse, mis väljendus konkreetses sõnas Jumalalt? See tuli läbi püsiva palve ja alandliku palumise. Tegelikult ma arvan, et Püha Vaimu poolt Hananiasele öeldud sõnad peegeldavad kõige enam seda, mis Jumala südant puudutas: „Vaata, tema palvetab.“

Saulus oli „sulgunud Jumalasse“ kolmeks päevaks, hüljates ära nii toidu kui joogi. Kõik, mille järele ta igatses, oli Issand, mistõttu ta veetis kogu selle aja põlvedel, paludes ja otsides Jumalat.

Kui ma üles kasvasin, õpetas minu jutlustajast isa mulle, et: „Palvetavale inimesele toob Jumal alati lahenduse.“ Mu elus on olnud aegu, kus Issand on vaieldamatult teinudki seda. Ma sain kutse saada jutlustajaks 8-aastaselt, kui Püha Vaim tuli mu üle. Ma nutsin ja palusin üheaegselt, hüüdes: „Täida mind Issand Jeesus!“ Hiljem, teismeliseeas, palusin ma seni, kuni Püha Vaim tuli ja täitis mind oma jumalikus väes.

Noore pastorina kasvas sügavam nälg minu sees, mis pani mind veelgi enam palvetama. Miski minu südames ütles mulle: „Jeesuse teenimises on enamat kui vaid see, mida ma praegu teen.“. Seetõttu veetsin ma kuid oma põlvedel, paludes vahel lausa mitu tundi jutti, kuni lõpuks sain ma kutse Issandalt minna New Yorki, et kuulutada gangsteritele ja narkomaanidele.

Ma olin põlvedel ka 20 aastat tagasi, otsides Jumalat pisarsilmi ja kisendamisega, kui Ta kutsus mind minema tagasi New Yorki, et alustada Times Square’i kogudusega.

Kui ma üldse olen kuulnud Jumalalt – kui ma üldse olen saanud mingigi ilmutuse Kristusest ja mõõdu Tema meelsusest – siis see ei tulnud ainuüksi piiblitundide kaudu. See tuli palvete kaudu. Selle läbi, et ma otsisin Issandat salajases paigas.