VABASTATUD ELU

Sajandeid enne Kristuse sündi, kuulutas prohvet Jesaja, et Jumala saadab vabastaja, kes päästab kogu inimkonna. Jeesus ise seisis ühel hingamispäeval juudi sünagoogis ja tuletas meelde seda prohvetlikku sõna: „Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud: "Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid...Tema hakkas neile rääkima: "Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud." (Luuka 4:17-21)

Jeesus kuulutas kogu maailmale, et: „Minu töö siin maa peal on vabastada iga purustatud elu.“ Vabastama tähendab laskma vabaks kõigist ahelaist ja orjusest; kõrvaldama kõik, mis rõhub ja masendab. Kui sina usud, et Jeesus räägib tõtt, siis pead sa ka uskuma, et Ta ütleb nii sulle kui mulle: „Mind on saadetud vabastama ka sind. Päästma sind kõigest rõhumisest ja ahelaist. Ma olen tulnud, et teha su vaim vabaks.“

Ka Paulus kuulutas, et Kristus on tulnud kutsuma igat usklikku elama vaba elu: „Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!“ (Galaatlastele 5:1) Paulus kuulutas ka „Jumala laste kirkuse vabadusest.“ (Roomlastele 8:21)

Kui Kristus tuli selleks, et päästa meid meie heitunud eludest, siis miks ometigi jätkame me elamist endisel viisil? Elu, mis on täielikult vaba hirmust ja süütundest, tundub meie jaoks tõeliselt imelisena, kuid samas ei suuda me ette kujutada, et võiksime veeta kasvõi 24 tundigi tõelises rahus ja hingamises, ilma raske hukkamõistu või masenduse koormata. Meil on raske uskuda ellu armastava ja hooliva Päästja ligiolus, kes tunneb muret kõigi meie vajaduste pärast.

See võib küll tunduda liiga hea, et olla tõsi, kuid samas on see just see vabastatud elu, mida Kristus tahab kinkida nautimiseks igale oma lapsele. Mitte vaid mõnele oma lapsele, aga kõigile oma lastele! See elu pole mõeldud vaid neile, kes suudavad läbi murda mõnest teoloogilisest koodist, vaid kõigile, kes lihtsalt usuvad sellesse!