OLE PÜHA

Kolm kuud peale seda, kui Iisraeli lapsed olid lahkunud Egiptsusest, jõudsid nad Siinai mäeni, mille jalamile nad ka oma laagri üles seadsid. Mooses ronis üles mööda järsku mäge, et suhelda Jumalaga, kes ütles talle: "Vaata, mina tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägin, ja nad usuksid ka sind igavesti...Mine rahva juurde, pühitse neid...!” (2Moosese 19:9-10)

Kolmanda päeva hommikul kerkis tugev torm ja lõi välku ning suur pilv langes üle kogu mäe. Siinai mägi oli mattunud üleni suitsu sisse, sest Jehoova laskus sinna tule sees. Kogu mägi rappus ülitugevas maavärinas ja kui puhutava sarve hääl läks üha valjemaks, rääkis Mooses Jumalaga ja Jumal vastas talle valjusti (vt. 2 Moosese 19:9-19) Jumal kõneles nendega ja ütles: ”Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks...!" (2 Moosese 19:6)

Maavärina keskel antud prohvetlus on saamas taaskord ilmsiks meie ajal. Nõnda, nagu Jumal kõneles tookord Siinai mäel, nõnda on Ta lubanud kõneleda veel korra.

„Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: "Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!"” (Heebrealastele 12:26)

”Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist.” (Heebrealastele 12:25)

Jumal on taaskord kõnelemas meiega taevast, jagades sama sõnumit, mida Ta rääkis Moosese päevil. Kuid tänasel päeval on Jumala sõnum veelgi võimsam: "Olge pühad, sest mina olen püha!" (1Peetruse 1:16)

Kuidas aga püsida pühadena sel kurjal ajastul? Kes küll suudaks hoida end täielikult puutumatuna sellest kõigest? Mitte keegi! – kui me räägime inimese oma jõust. Ainuüksi Jumalal on võime hoida meid pühadena – esitledes meid iseendale kui püha rahvana, kel pole ühtegi plekki ega laiku.

Jumal, kes kingib meile oma pühaduse, omab ka võimet hoida meid selles! Turvalisim paik siin maailmas on risti jalamil, alandlikuna Jumala trooni ees. Mida hullemaks ajad lähevad, seda enam peame me hoidma Tema ligi!