KAS MU PALVED SAAVAD EALES VASTATUD?

Mina usun Püha Vaimu ajastatusse. Ühel või teisel viisil - Jumala ajal – leiavad kõik meie palved oma vastuse. Ainuke probleem on selles, et me kardame alistada oma palveid Püha Vaimu põhjaliku läbivaatuse alla. Osad meie palved vajavad seda, sest sageli raiskame me oma usku palvetele, mis pole just kõige ”küpsemad”. Me ei oska paluda ”Tema tahte sündimist”, sest me ei taha niivõrd Tema tahet kuivõrd asju, mis Tema tahtega kaasas käivad.

Aabraham rakendas oma usku, tuletamaks endale pidevalt meelde, et ta on vaid kui võõras siin maa peal. Tema õnnistustepakett koosnes vaid telgist, kus elada, sest kogu tema usk oli pandud linna peale, mille ehitajaks ja rajajaks oli Jumal.

Kas juhtus ka nii, et osad neist usukangelastest ei elanud usus? Kas Jumal keeldus ka mõndade nende palvetele vastamast? Sest lõppkokkuvõttes mitte igaüks neist ei pääsenud oma vaevast ja mitte kõik neist ei näinud vastuseid oma palvetele. Mitte just kõiki neid ei säästetud valust, kannatustest ja isegi surmast. Osasid neist piinati; teisi rebiti tükkideks, kolmandad kannatasid puudust, tagakiusu ja piina (Heebrealastele 11:36-38)

Osasid inimesi, keda tunti omavat suurt usku, ei saanud ometigi kätte Jumala tõotusi (Heebrealastele 11:39). Need aga, kes ”said kätte” oma tõotused, kasutasid oma usku tuua esile õigust, saada tugevaks kesk’ raskusi ja pannes vaenlase põgenema.

Ära muretse sellepärast, kas Jumal vastab su palvele ”ja” või ”ei”. Ära heida meelt, kui vastus pole veel sirendamas silme ees ja palun – lõpeta erinevatele usumudelitele ja meetoditele keskendumine. Lihtsalt usalda kõik oma asjad palves Jeesusele ja liigu täie kindlusega edasi. Kui asi puudutab sulle vastamist, siis Ta ei hiline minutitki, kuid samas ei jõua oma ajast ka ette. Ja kui ka sinu poolt oodatud vastust ei tule, siis ütle oma südames: ”Jumal on kõik, mida ma vajan. Ja kui ma vajan ka midagi enamat, siis Ta ei hoia seda tagasi. Jumal vastab omal ajal ja omal viisil. Ja kui ka mitte, siis Tal on kindlasti hea põhjus, miks Ta seda ei tee. Ükskõik, mis ka ei juhtuks, ma usun siiski Tema ustavusse.”

Andku Jumal meile andeks, kui me tunneme enam muret palvevastuste pärast kui selle pärast, et õppida end alistama Jeesusele. Me ei õpi sõnakuulelikkust mitte asjade läbi, mis meil on ja mida me saame, kuivõrd asjade läbi, mille kaudu me kannatame. Oled sa valmis õppima kannatades pisut kauem, kui et lüüa käega millelegi, mis tundub olevat kui vastamata palve? Oleksid sa valmis hingama Tema armastuses ajal, mil kannatlikult ootad oma tõotuse täitumist.