JUMAL ÜTLES MIDAGI, MIDA EI OSANUD OODATAGI!

Ühel palveõhtul ütles Jumal mulle meie koguduse kohta midagi sellist, mida ma ei osanud oodatagi. Jumal sosistas mulle vaikselt: „See kogudus vajab šokiteraapiat! Liiga paljud teist on muutunud liiga mugavaks ja rahulolevaks. Te tunnete end kindlate –ja turvalistena erinevate valeõpetuste tuulte –ja tormide suhtes, mis üle maa on vuhisemas, kuid tegelikult pole te vähimalgi määral valmis selleks, mis alles ootel!“

Armsad, sõnum Püha Vaimu aktiivsest tunnistusest teie sees ei ole mitte sõbralik soovitus, vaid elu ja surma küsimus! Kui te ei taju Püha Vaimu kõnelemist neil päevil praegu, jääte te omadega hätta, andes järgi saabuvale antikristuse vaimule!

Te vajate Püha Vaimu ligiolu oma elus igal päeval – nii tööl, koolis kui kus iganes. Te peate väga hoolikalt jälgima, mida te poliitikud ja juhid räägivad või teevad, et mitte olla ootamatult kaasatud Kristuse vastasesse süsteemi. See on seesama teema, millest Jeesus püüdis meile teada anda, kui Ta rääkis rumalatest neitsitest, kelle lampidest sai õli otsa. Neil oli küll algselt Püha Vaimu varustatus, kuid neil puudus Tema ligiolu, kui viimane minut kätte jõudis.

Ära sina ole kui rumal neitsi! Kui sinu õli on otsa korral ja sa loodad, et su pastor või su kogudus su hinge eest hoolt kannavad, siis paranda meelt! Alandu Jumala ees ja katsu läbi oma süda! Hüüa Jumala poole, et Ta võiks vabastada sind kõigest vihast ja kibestumisest. Tunnista oma patud ja hülga need, sõltudes taaskord kõiges Jumalast! Leia rahu oma Jumalas, et kogeda taas Püha Vaimu ligiolu ning saada suuremat tunnetust temast. Palu, et Temast võiks saada sinu nõuandja ja juht kõiges!

Jeesuse kõige täiega järgimine läheb meile midagi maksma, kuid samas ootab meid ees ka tasu – õnnistus seeläbi, et Kristus on koos meiega. Tõsi küll, tasusid on teisigi (vt. Matteuse 19:29), kuid ma mainin eelkõige seda aspekti, kuna selles peitub tegelikult kõik, mida me vajame.

Kui Paulus istus Jeruusalemmas vangis, tahtis kogu religioosne süsteem teda tappa. Teda süüdistati püha paiga rüvetamises ja valeõpetuse levitamises. Tema elu oli ohus ja isegi sõdurid kartsid „et nad Pauluse lõhki rebivad“ (Apostlite teod 23:10), mistõttu nad viisid ta jõuga minema ja lukustasid suurde kindlusesse. Aga juba järgmisel õhtul kõneles Jumal Paulusega, öeldes: „Ära heida meelt – suuremad katsumused on alles ootel!“

Nende jumalameeste eludes oli Jumala järgimise hind selge ja kui meie tahame olla oma Issanda sarnased, peame meiegi selle hinnaga arvestama. Läbi kannatuste tuleb aga rõõm, sest Jeesus on tõotanud olla koos meiega kõigis neis olukordades. Ja kui me teame, et Issand on koos meiega, võime me seista vastu ükskõik, kellele või millele.

Mistõttu arvuta oma kulud kokku ja tea, et tasu kõigis oludes on meie Issanda Jeesuse kallis ligiolu.