TA TAHAB ÕPETADA MEID TUNDMA TEMA NIME!

Need, kes tõeliselt tunnevad Jumalat, on õppinud tundma eristama Tema häält üle kõigi teiste häälte. Ta tahab, et sa oleksid täiesti veendunud Tema soovis kõnelda sinuga ja rääkida sulle asjadest, mida sa kunagi varem pole näinud või kuulnud.

Jumal näitas mulle hiljaaegu, kuidas ma ikka veel olin kõhklev Tema hääle kuulmise osas oma südames. Ma tean ju küll, et Ta kõneleb ja Tema lambukesed peaksid kuulma oma Karjase häält, aga ma kahtlesin oma võimes Teda kuulda. Ma kulutasin kogu oma aja selle hääle ja kogu kuuldu „läbikatsumisele“ ja kui see tundus mu jaoks liiga suure – või müstilisena, mõtlesin endamisi: „See kindlasti pole Jumalast. Pealegi, Saatan omab ju ka võimet rääkida. Minu liha räägib, kurjad vaimud räägivad. Meid ümbritsevad kümned ja kümned hääled – kuidas ma võin siis teada, milline neist on Jumala oma?

Mina usun, et selleks, et kuulda Jumala häält, on vaja kolme asja:

1. Vankumatut veendumust, et Jumal tahab sinuga rääkida. Sa pead olema täiesti kindel ja veendunud, et Jumal igatseb sinuga rääkida. Ta tõepoolest on kõnelev Jumal ja Ta tahab, et sa kuuleksid Tema häält, et täita Tema tahet. See, millest Jumal sulle räägib, ei välju kunagi Piibli piiridest. Samuti ei vaja sa ka doktori kraadi, et mõista Tema häält. Kõik, mida sa vajad, on süda, mis ütleb: „Ma usun, et Jumal igatseb minuga rääkida!“

2. Kvaliteetaega ja vaikust. Sul peab jaguma tahet võtta aega Jumala jaoks ning vaigistada kõik teised hääled enese ümber ja sees. On ühest küljest tõsi, et Jumal kõneleb meiega kogu päeva vältel. Teisalt aga – kui Jumal on tahtnud rajada ja ehitada midagi mu elus, on see kõik saanud võimalikuks vaid läbi selle, kui ma olen lülitanud välja kõik muud hääled peale Tema oma.

3. Usus palumist. Me ei saa Jumalalt midagi (kaasaarvatud Tema hääle kuulmine) enne, kui me ei usu siiralt, et Ta on võimeline ilmutama meile oma mõtteid ja andma meile võime mõista Tema täiuslikku tahet.

Jeesus ütles: „Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni?“ (Luuka 11:11-12). Ehk teisisõnu, kui sa palud oma Isalt üht sõna – selget juhist, Temapoolset korrektuuri või mõne konkreetse vajaduse rahuldamist – kas sa siis tõesti arvad, et Ta laseks vaenlasel tulla ja petta sind?

Kujuta ette, et üks poeg helistab igal õhtul oma isale, et küsida temalt nõu ja juhtnööre. Siis aga ühel päeval otsustab isa poja kulul nalja heita ja palgata ühe näitleja, kes tema häält matkides telefonile vastaks. Kui poeg siis helistab, annaks näitleja talle kõikvõimalikku seinast-seina nõu ja valesid juhtnööre. Korraga sattub poeg segadusse ja on murtud, sest kõik, mida ta kuulis, läheb vastuollu sellega, mida ta varasemalt on oma isalt kuulnud. Mida sa sellisest isast ja tema teost arvaks? Just nimelt – see oleks julm! Samas aga just sellises käitumises me oma Jumalat süüdistamegi, kui kardame, et me ei kuule mitte Tema, aga kellegi teise häält.

Jumal ei narri sind ega lase ka vaenlasel tulla ja petta sind. Kui Jumal räägib, siis rahu käib kaasas sellega ja see on midagi, mida Saatan juba järgi teha ei suuda. Kui sina oled vaikses kohas ja hingamises, olles täiesti veendunud, et Jumal võib kõneleda sinuga, siis on sul üks kindlus, mis ei muutu iial. Sa võid minna Jumala juurde tagasi kasvõi tuhat korda ja saada sama sõna, mis tähendabki, et see on kindel ja usaldusväärne!