LEPITUS LÄBI KRISTUSE

Igaüks, kes tahab kogeda püsivat rahu, peab lõpetama iseendaga tegelemise ja klammerduma Jumala Sõna külge, ammutades selle puhtast, väärtuslikust ja igavesti kestvast olemusest. Jumala Sõna ei muutu iialgi! Mina muutun; minu olemus, tunded, kogemused ja olukorrad muutuvad pidevalt, kuid Jumala Sõna on seesama eile, täna ja igavesti.

Inimhinge jaoks on olulisim ja suurim asi mõista, et Kristus on ainukene, kelle kaudu usklik võib leida tee Jumala juurde. See teadmine aga toob omakorda kaasa võrratu väe, vabaduse ja õnnistuse. „...sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas.“ (1Johannese 4:17). See on midagi täiuslikult võrratut!

Mõelgem korraks sellele. Mõelgem vaesele, viletsale süütunnet tundvale patuorjale; Saatana poolt aheldatule innukale maailma teenrile, kes otsekui ammu juba määratud põrgusse minema...Ja nüüd mõelgem selle sama inimese peale kui jumalikku armu saanule, kes vabastatud täielikult Saatana ahelaist ja vaba kõigist patu mõjudest ning kurjusest. Andeks saanud, puhtaks pestud, õigeksmõistetud, Jumala ette toodud, Kristuses vastuvõetud ning täielikult ja igaveseks Temaga ühte liidetud, mispeale Püha Vaim võib öelda: „Sest nii nagu on Kristus, nii on temagi selles maailmas.“

See kõik tundub liiga hea, et olla tõsi! Ja veelgi enam tundub see liiga hea, et meie võiks sellest osa saada! Kuid tänu olgu kõige armu Jumalale ja tänu olgu Kristusele, et see pole liiga palju neile meile seda kõike anda! Jumal annab endast kõik, jäädes Jumalaks sõltumata sellest, et me Teda ei vääri ja et Saatan selle kõige vastu sõdib. Tema käitub vastavalt oma väärikusele ja vastavalt oma armsa Poja väärikusele.

Katkend J.B. Stoney kirjutisest, mida on kasutatud David Wilkerson’i päevasõnades.