JUMALA TUNDMINE SAAB ALGUSE JEESUSE TUNDMISEST

Sa ei saa tunda Jumalat kõiges Tema täiuses enne, kui oled õppinud nägema Kristust nii nagu Jumal tahab, et sa Teda näeksid. Jeesus ütles: „Kes on näinud mind, see on näinud Isa.“ (Johannese 14:9). Me ei saa näha Jeesust vaid inimliku õpetuse läbi, aga nõnda, nagu Püha Vaim meile ilmutab ja nõnda, nagu Jumal tahab, et me Teda teaksime ja näeksime.

Minu raamatukogus on palju erinevaid teoseid Jeesuse kohta, mis kirjutatud paljude toredate inimeste poolt. Samas aga arvan ma, et paljud neist pole kunagi näinud Jeesust sellisena, kellena Jumal tahab, et me Teda näeksime. Me peame saama osa Jumala nägemusest ja tunnistusest Kristuse kohta, sest alles siis võime me tunda Jumalat nõnda nagu Ta tahab, et me Teda tunneksime. See on, kuidas ma usun, et Jumal tahab, et me näeksime Tema Poega: „Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.“ (Jakoobuse 1:17)

Jeesus oli and ja Jumal pakkis kogu oma täiuse Temasse „andes oma ainusündinud Poja!“. Kristus on Jumala hea ja täiuslik and meile kõigile, läkitatud otse Isalt. Näed sa Jeesust kui Jumala täiuslikku andi sulle? Näed sa Teda kui kõike, mida sa vajad, et elada rõõmuküllast, võidukat, õiglast ja rahu ning hingamist täis elu?

Vanas Testamendis andis Jumal Iisraelile kõrbes palju võrratuid ande: pilve, mis kaitses neid kõrbepäikese eest; tule, mis andis valgust öisel ajal ja juhtis neid; vee otse kaljust endast; oksakese, mis muutis kibeda vee joodavaks; vaskmao, et tervendada tavalise mao hammustust jne. Samas, kõik need head asjad olid aga vaid kui millegi vari.

Kes oli see kalju, kust vesi voolas? Kes oli see tuli? See manna? See vaskmadu? Kõik, mida Jumal Iisraeli heaks tegi, käis läbi Jeesuse. Just nimelt – Jeesus oli peidus igaühes neist andidest! „Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere...ja kõik sõid sama vaimulikku rooga ja kõik jõid sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid; see kalju oli aga Kristus.“ (1Korintlastele 10:1-4)

Tänasel päeval on meil palju enamat kui vaid see vari. Meil on selle varju täius – Kristus ise! – ja Ta elab meie sees.