VÕIT KRISTUSES

Jumala au ja Tema Poja väärtus käivad kaasas Tema tööga meie eludes. Seetõttu paljastatakse kõik, mis võiks mingilgi moel seista ees meie igavesel õndsusel, et kindlustada meile igavene au ja vastused iga Saatana rünnaku vastu.

Kas küsimus on eksimustes? Tema on andestanud kõik meie möödalaskmised.
Kas küsimus on patus? Tema on kandnud kõik meie patud ristipuule ja seega on see teema ammendatud.
Kas küsimus on süütundes? See on kustutatud ristil valatud Jeesuse vere läbi.
Kas küsimus on surmas? Ta on hävitanud selle surmava mõju ning muutnud selle meie võiduks.
Kas küsimus on Saatanas? Ta on hävitanud Saatana, nullides kogu tema väe.
Kas küsimus on maailmas? Ta on päästnud meid ära maailmast ja lõiganud läbi iga väiksemagi sideme, mis meid sellega sidus.

See kõik, kallis usklik lugeja, kuulub meile, kui me õpime tundma Jumala Sõna; kui me võtame Jumalat Tema sõnast ja usume sellesse, mida Ta on tõotanud. Samas vastupidiselt – kui me seda kõike ei tee, elame me oma pattudes ja patu väe all; Saatana ahelais ja surmahirmus; üha kurjemas ja jumalakartmatumas maailmas, mis määratud Jumala viha alla ja igavesse põrgutulle.

Oh annaks Jumal, et Tema kallis Vaim võiks avada Tema rahva silmi ja anda neile seda, mis neile tegelikult kuulub. Täielik ja igavene vabadus Kristuses, kes suri nende eest ja kelles nemad on surnud ja kelle läbi on võidetud kõik vaenlased!

Katkend J.B. Stoney kirjutisest, mida on kasutatud David Wilkerson’i päevasõnades.