TEMA HÄÄLE TUNDMINE

Need, kes tõeliselt tunnevad Jumalat, on õppinud ka eristama Tema häält kõigist teistest häältest. Ta tahab, et sa oleksid täiesti veendunud Tema igatsuses rääkida sinuga – anda teada sulle asju, mida sa iial pole varem näinud või kuulnud.

Ma usun, et on kolm asja, mis on vajalikud selleks, et kuulda Jumala häält:

1. Vankumatu kindlus teadmises, et Jumal tahab sinuga rääkida. Sa pead olema selles täiesti veendunud ja kindel. Sest Ta tõepoolest on kõnelev Jumal ja Ta tahab, et sa tunneksid Tema häält, et täita Tema tahet. Kõik, mida Jumal ütleb, ei ulatu kunagi väljapoole Piibli piire.
2. Kvaliteetaeg ja vaikus. Sul peab olema tahe eraldada end vaid Jumala jaoks ja vaigistada kõik muud hääled. On tõsi, et Jumal räägib meiega läbi kogu päeva. Kuid samas, iga kord, kui Jumal on tahtnud rajada midagi mu elus, on see alati tulnud esile alles peale seda, kui ma olen vaigistanud kõik muud hääled peale Tema oma.
3. Usus palumine. Me ei saa mitte midagi Jumala käest enne (kaasaarvatud Tema hääle kuulmine), kui me tõesti ei usu, et Ta on võimeline edastama meile oma mõtteid ja laskma meil mõista Tema täiuslikku tahet!

Jumal ei ole kiusupunn! Ta ei lase vaenlasel petta sind. Kui Jumal räägib, siis rahu kaasneb koos sellega ja see on midagi, mida Saatan ei suuda iialgi järgi teha!
„Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält." (Johannese 10:2-5)