ASTU JUMALA TÄIUSE SISSE

Lott oleks Soodomasse surnudki, kui Jumal poleks ohje enda kätte haaranud. Ta sõna otseses mõttes haaras Lottil ja kogu ta perel natist kinni ning tiris nad linnast välja: „Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest, ja ta naise käest ja ta mõlema tütre käest, sest Issand tahtis teda säästa; ja nad viisid ta ära ning jätsid väljapoole linna.“ (1Moosese 19:16).

Milline auline pilt armust! Ajal, mil Lott alles pendeldas hävingu äärel, ilma vähimagi jõu –või ka tahteta pääseda, juhtis Jumal ise selle segaduses, pimestatud ja pattudest seotud mehe turvalisse paika. Mille läbi Ta kui ütles Lottile: „Ma armastan sind ega lase sul surra selles holokaustis. Sa oled õiglane mees, Lott ja ma hoiatasin sind, mistõttu tule nüüd!“

„Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid.“ (Roomlastele 5:6). See otsene tähendus siinsele sõnale „nõrgad“ või ka ilma jõuta, tähendab „ilma võimeta või ilma tahteta“. Ehk Jumal ütleb, et Ta on valmis tegutsema meie eest, kuna meil pole nagunii midagi anda.
Kuid Issandal oli Lottile veel üks juhis: „Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas! Põgene mäestikku, et sa ei hukkuks!” (1Moosese 19:17). Mäestik siin viitab Jumala ligiolule – paigale, kus olla ainuüksi Temaga. Me näeme seda kujundit kordumas läbi kogu Piibli: mägi oli see paik, kus Mooses sai puudutatud Jumala aust…kus Kristus muudeti oma jüngrite silme all…kus Jeesus otsis Isa palves. Kõik need lood juhtusid mäel.

„Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas tema pühal mäel.“ (Psalmid 48:2). „Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!” (Jesaja 2:3). Ehk kõigi nende salmide sõnum on: „Kui Jumal vabastab sind tänu usule Tema tõotustesse, jookse otseteed Tema pühale mäele!“

Kuid Lott polnud veel valmis jooksma Jumala ligiollu. Selle asemel palus ta Jumalalt võimalust teha väike sissepõige Soari linna. Ta ütles: „…ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks.“ (1Moosese 19:19). Jumal võimaldas selle ja lõppeks jõudis Lott ka mäeni, kuid seal olles juhtus midagi hullematki kui see, mis Soodomas. Lott jõi end täis ja sai võrgutatud mõlema oma tütre poolt, kes verepilastuse teo kaudu jäid mõlemad lapseootele. Milline traagiline lugu! Ja seda kõike vaid seetõttu, et Lott – kuigi pääsenud Jumala abiga – ei olnud valmis astuma Jumala täiuse sisse.