KAS VANA TESTAMENT ON IKKA VEEL AJAKOHANE?

Kuulsin kord ühte jumalasulast ütlemas oma kuulajaskonnale: „Vana Testament ei ole enam ajakohane, mistõttu pole ka mõtet seda uurida.“

Milline vale! Üks põhjuseid, miks mulle meeldib lugeda Vana Testamenti, on selles, et see selgitab Uue Testamendi lahti väga lihtsal ja selgel moel. Vanas Testamendis näiteks sümboliseerib Iisrael kogudust ja Egiptus maailma. Iisraellaste teekond läbi kõrbe esindab meie kui kristlaste vaimulikku tööd. Samuti see puu, mis parandas veed Maaras, on kui kujund Kristuse ristist ja kalju, mis andis kõrbes vett, kujund meie Päästjast.

Piibel annab väga selgelt mõista, et kõik Iisraeli reaalsed võitlused peegeldavad meie tänapäeva vaimseid võitlusi. „Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp.“ (1 Korintlastele 10:11). Isegi kogudusetelk ja selle sisustus on näited taevastest asjadest: „ja teenivad pühamus, mis on ainult taevase kuju ja vari. Moosest ju juhendati, kui ta hakkas valmistama telki: „Vaata, et sa teed kõik selle kuju järgi, mida sulle näidati mäel!” (Heebrealastele 8:5).

Kõik need Vana Testamendi näited on mõeldud hoidma meid uskmatusse langemise eest, nõnda nagu Iisrael langes. Heebrea kirja autor kirjutab: „Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks sellesama sõnakuulmatuse eeskujul!“ (Heebrealastele 4:11). Ehk teisisõnu: „Uurige Vana Testamenti ja õppige Iisraeli näitest. Ärge tehke samu vigu, mida nemad tegid!“

Millal iganes ma ei mõista mõnda tõde Uuest Testamendist, pöördun ma Vana Testamendi poole, et leida sealt mõnda näidet selle kohta. Oletagem, et ma tahan teada, kuidas lõhkuda maha vaimseid müüre, mille vaenlane on mu ellu rajanud. Siis ma pöördun Joosua loo juurde, et näha, kuidas Jeeriko müürid vallutati. Iisraeli reaalne võitlus nende müüride langetamise nimel loob mulle ühe pildi ja mudeli, mis aitab mul mõista, kuidas lammutada neid müüre, mis hoiavad mind eemal Kristuse täiusest.