JEESUS ON MEIE JUUBELIAASTA!

„Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid, andma Siioni leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid nimetataks „Õigluse tammedeks”, „Issanda istanduseks”, millega ta ennast ehib.“ (Jesaja 61:1-3).

Me oleme tuttavad selle piiblikohaga kui kuulutusega Kristuse võidust patu ja surma üle. Ometigi toob Jesaja siin ka välja juubeliaasta ehk Issanda meelepärase aasta. Ta ütleb: „Las kõik trompetid rõkata ja kuulutada rõõmurohket vabaduse aastat, mille Issand on meile kinkinud!“

See piiblikoht viitab ka Kristuse ausse mineku stseenile. Olles näinud pealt oma Poja kohutavaid kannatusi, valmistas Taevane Isa Jeesusele aulise sisenemise taevasse. Nii et kui Jeesus üles võeti, saatsid Teda suured inglite ja keerubite hulgad: „Jumala sõjavankreid oli musttuhandeid ja tuhat korda tuhandeid, kui Issand tuli Siinailt pühamusse. Sa läksid üles kõrgesse…“ (Psalmid 68:18-19).

Meie piiratud meeled ei suuda isegi ette kujutada seda aulist sündmust. Seda, kuidas Kristust saatis suur rongkäik, kui Ta valgel hobusel Jumala igavesele linnale lähenes. Ja kuidas sinna sisenedes trompetid hüüdma hakkasid: „Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.“ (Psalmid 47:6).

See oli rõõmuhääl – trompetid kõvasti hüüdmas ja kuulutamas usklikele juubeliaastat! See heli kuulutas kogu inimkonnale: „Ma olen valmistanud teile tee kõndima välja vangistusest, saamas taas üheks oma perega ja omama kõike, mis tarvis täisväärtuslikuks eluks. Te olete vabad elama ilma hirmuta vaenlase ees. Seetõttu tulge ja sisenege minu rõõmusse!“