JEESUS LÄKS ÜLES, ET PALUDA ME EEST

Just täpselt nõnda, nagu ülempreestrid läksid lepituspäeval trepist üles kõige pühamasse paika, nõnda läks ka meie Ülempreester taevasesse templisse – suuremasse ja täiuslikumasse kui see, mis kätega ehitatud (vt.Heebrealastele 9:11). Kuid Jeesus ei läinud taevasse ainuüksi selleks, et nautida au, mis Talle täie õigusega kuulus, aga ka selleks, et toimetada meie eest.

Heebrea kirja autor tuletab meelde, et Jeesuse tegemised taevas on kõik seotud meie heaoluga: „…elades aina selleks, et nende eest paluda.“ (He.7:25). Kristus teeb seda meie pärast! Kuid mida täpsemalt see tähendab, et „Ta elab selleks, et meie eest paluda“? Usun, et Jeesus palvetab meie eest kolmel erineval moel:

Esmalt – mõned meist arvavad, et Jeesus seisab Isa ees ja anub, et Ta meile läbikukkumiste korral armu annaks. Kuid see pole üldse nii. Kristuse eestpalved sinu eest on seotud Saatana süüdistustega sinu suhtes. Vaenlane nimelt süüdistab meid Jumala trooni ees iga läbikukkumise või üleastumise pärast. Ta kisendab: „Ma tahan õiglust! Ja kui Sa oled õiglane Jumal, siis Sa ka nead ja hävitad selle inimese, sest ta on seda väärt!“ Kuid siis astub Jeesus esile, kes ei pea Isa milleski veenma. Selle asemel kuulutab Ta lihtsalt oma risti võitu. Seejärel aga pöördub Saatana poole ja ütleb: „Kas sa pole kuulnud trompeti hüüdu? Sul pole mingit õigust selle mu lapse üle, mistõttu hoia oma käed eemale minu varast!“

Teiseks kannab Jeesus läbi oma eestpalvete hoolt selle eest, et me võiks saada osa ja nautida kõiki Juubeliaastaga kaasnevaid hüvesid. Just nagu leviidid kehtestasid seaduse, et iga inimene peab õigusega saama osa oma õnnistustest, nõnda määrab ka Jeesus meile pärisosa Juubeliaasta privileegidest. Ta kannab hoolt selle eest, et oleksime ametlikult vabad.

Kolmandaks palvetab Jeesus meie endi südameis, lepitades meid Isaga. Ta vastab pidevalt meie hirmudele ja kahtlustele, tuletades meelde, et oleme andeks saanud. Seetõttu võime usaldada Jumala ustavust varustamaks meid kõige jõu ja väega, mida vajame.