TUNDES PÜHA HÕISKAMIST

Põhjus, miks paljud tänapäeva kristlased elavad hirmu ja segaduse all, on selles, et nad ei mõista Juubeliaasta püha hõiskamist. Jah, nad teavad, et Jeesus suri ja tõusis surnuist ja et Tema veres peitub vägi päästeks. Kuid nad pole mõistnud seda püha hõiskamist, mille Ta on meie jaoks valmistanud, et võiksime elada vabaduses. „Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist…“ (Õp.89:15). See püha hõiskamine, millest täna kuuleme, väljendub Jumala trompeti helis, mis kuulutab meile päästet läbi Jeesuse Kristuse vere.

Siinkohal veel mõned Juubeliaasta hõiskamisega kaasnevad õnnistused:
  1. „Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist; nad käivad sinu palge valguses, Issand.“ (Psalmid 89:16). Heebreakeelne tähendus sellele on: „Nad käivad oma teed rõõmustades, olles kindlad Jumala tõotustes ja hingates Tema ligiolus.“ Ehk teisisõnu: me ei pea enam ekslema keset pimedust või segadust, sest Tema valgus paistab me silme ees.“ 
  2. „Sinu nimest rõõmutsevad nad iga päev, ja sinu õigluses nad ülendatakse.“ (Ps.89:17). Me teame, et meie endi õigsus on kui räpased räbalad, mistõttu peame olema julged rõõmustuma Tema õigsuses. Kuid seda saame teha ainuüksi usu läbi. 
  3. „Sest sina oled nende tugevuse ilu, ja sinu hea meele pärast tõstetakse meie sarv kõrgele.“ (Ps.89:18). Me teame, et ainuüksi Kristus on meie jõuallikas ja me ei pea enam elama Saatana tallaalustena. Kõik, mida tegema peame, on vaid vaatama Saatana selja peale, kus ilutseb uhkelt meie Päästja jalajälg. Jeesus on purustanud me vaenlase! 
  4. „Sest Issanda hoolel on meie kilp, ja Iisraeli Püha hoolel on meie kuningas.“ (Ps.89:19). Oma lihalikus loomuses oleme täiesti abitud, mistõttu peame täielikult usaldama Jeesuse ristil saavutatud võitu. Tema kaitseb meid igasuguste vaenlaste eest.