RAUDKEPP

Apostel Paulus kirjutab meile Kristuse taevasse minekust: „Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses.“ (Koloslastele 2:15). Just nimelt! Kristuse võiduka taevaminemise taga ei vaarunud keegi muu kui pimeduse prints ise, olles aheldatud ahelaisse. Ja Kuradi järel – taevaste vägede vankrirataste all – väänlesid kõik pimeduse jõud, seotud ja lüüa saanutena. Neid häbistati avalikult kõigi nende ees, kes olid risti all astunud usus üle igaviku läve

„…ning ta hoiab neid kui karjane raudsauaga, nii nagu purustatakse saviastjaid, otsekui minagi olen saanud meelevalla oma Isalt.“ (Ilmutuse 2:27-28)

Jeesus sisenes väravaist kandes käes õiguse valitsuskeppi - „raudsaua“, millega valitseda kõigi rahvaste üle. Ja peale seda võidukat sisenemist võttis Ta Talle õigusega kuuluva koha troonil, mis kätkes endas kogu väge, meelevalda ja valitsust.

Milline auline vaatepilt! Mitte Saatan ega kommunism ega ateism ei valitse. Ei! Kõik Kristuse vaenlased saavad valitseda vaid Tema loal. Ja hetkel saavad nad täita oma karikat vaid häda ja viletsusega. Jeesus omab kontrolli kõige üle ja ühel päeval, kui Ta on valmis, „peksab Ta nad puruks raudkepiga, lööb nad katki nagu potissepa tehtud astjad.” (Psalmid 2:9).

Mu armsad, meie arusaam Kristuse võidust Saatana üle ja patu valitsemise kohta ei saa olla vaid üks ähmane, segane teoloogia. Me peame teadma ja mõistma, et Saatan on täiega lüüa saanud! Ta ei saa meid hoida oma vangidena, kuna Kristus on meid oma vere läbi vabastanud kõigist ahelaist. Ja nüüd istub Ta oma au ja meelevalla troonil, pakkudes meile rahu, rõõmu ja vabadust.