TEST

Täida see test, et näha, kas oled tegemas oma esimesi samme südamekanguse suunas?

1. Kui palju kordi oled sa kuulnud sellest, kui ohtlik on jätta vahele oma igapäevased palveajad ja Piibli lugemine?

Kui sa eirad oma isiklikku palvekambrit, arvates, et kirikus palvetamine katab kõik su vajadused, ei jää sa iialgi püsima eelolevatel rasketel aegadel. Kui sa ei haara kinni Sõnast, mis mõeldud tervendama sind ja andma sulle jõudu headel aegadel, kuidas leiaks sa siis jõudu katsumustest ülesaamiseks rasketel aegadel? Ainuüksi isiklik suhe oma Taevase Isaga ja Tema lähedane tundmine, aitavad sul valmistuda selleks, mis alles ootel!

2. Kui mitmeid kordi on sind hoiatatud tagarääkimise kohutavate tagajärgede eest?

On aegu, kus minu hoiatused tagarääkimiste suhtes on olnud kui õrn, kerge vihmasabin. Ja samas ka aegu, kus need on olnud kui müristav äike. Iisraeli rahvast hoiatati ikka ja jälle selle patu ohtude eest. Kuid nende järjekindel sõnakuulmatus Jumala ees tõi neile kaasa eluaegse häda madudest kubisevas kõrbes. Tagarääkimine ja rahulolematus läksid Iisraelile maksma kõik.

Kuidas on lood sinuga? Oled sa selle viimase nädala jooksul öelnud midagi mõne oma õe või venna kohta, millega sul polnud üldse mingit pistmist? Või oled sa kuulanud kuulujutte selle inimese kohta? Kui nii, siis kas lasid ühel kahtluse seemnel saada istutatud oma hinge selle inimese suhtes? Kui sa jätkad tagarääkimist vaatamata kõigile hoiatustele, mille oled saanud, jätkad sa ka allakäigu rada südame kõvaduse suunas.

3. Kui palju hoiatusi oled sa kuulnud salajaste pattude harrastamise kohta?

Kuidas on lood selle salajase patuga, mille kohta Jumala Vaim on sulle pidevalt märku andnud? Olen aastate jooksul kirjutanud mitmeid hoiatusi salajase patuga flirtimise kohta. Kuid ma ei ole kõnelenud ainuüksi patust, aga õpetanud ka Jumala ülestõusmise väest. Olen kuulutanud sellest, kuidas Jumal annab meile Püha Vaimu väe saada jagu sellest kõigest ning paneb me südamesse igatsuse teha asju õigesti.

Inimene, kes kuuleb nädalast nädalasse armastuses edastatavaid manitsusi, kuid jätkab ometigi patustamist, liigub samuti mööda allakäigu treppi südame kanguse suunas. Ära sina ole selline!