TEA, ET JUMAL ON HEA! by Gary Wilkerson

Jumal on hea su jaoks, kandes hoolt su eest ja kaitstes sind. Pole ühtegi asja su elus – mitte ühtegi harjumust, pattu või emotsionaalset raskust, mille üle Jeesusel ei oleks meelevalda.

Kui Nehemja Jeruusalemma tuli ja nägi selle linna kohutavat, varemeis seisu, juhtis ta seal elavad juudid vaimulikku läbimurdesse ja taastumisse (vt. Nehemja raamatut). Seetõttu ütlen ka mina sulle täna, nõnda nagu Nehemja ütles oma rahvale, et kui sa usaldad Jeesust ja annad kogu oma elu ning energia üle Talle, saavad nii Saatan kui kõik su vaenlased purustatud, võidetud ja täielikult lüüa. Ükski vaenlane, kes on end sinu vastu sisse seadnud, ei oma pääsu. Kõik nad kõrvaldatakse ja peavad pagema, kus see ja teine.

Kõik vanad harjumused, vanad hirmud ja sõltuvused võivad rünnata ja mõjutada meid vahel ning on aegu, kus me isegi pöördume tagasi nende juurde. Kuid Jumal ütleb meile: „Kinnita oma pilk minule! Kui sa lased Mul saada enese võiduks, kannan ma hoolt ka kõige muu eest.“ Seega pane tähele, mida Jumal ütleb!

Kui me laseme Tal saada eneste võiduks, näeme me viimsetki kui oma vaenlast põgenemas. Pole kahtlustki, et vaenlane saab endiselt meid kiusama, nii nagu ta tegi seda Jeesusegagi peale kõrbe kiusatusi. Kuid kui sina hoiad Jeesuse oma südame ja elu küljes, juurib Ta välja kõik need emotsionaalsed raskused.

Sa võid elada harjumuslike pattude hirmus, kartes, et pöördud nende juurde taas tagasi. Sa küll tead, et oled neist puhtaks pestud, kuid kuna nad kerkivad ikka ja jälle su nina alla, on sul tunne, et võid iga hetk tagasi langeda ja taas seotud saada, mistõttu sa kardad.

Kuid ma olen täna siin selleks, et kutsuda sind ühte turvalisse ja kindlasse paika Jeesuses Kristuses, kui usaldad Teda kogu oma südamest.

„Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!“ (1 Korintlastele 15:57).