VABA KÕIGIST AHELAIST by Gary Wilkerson

Tahaks rääkida teile, kuidas hoida end vabana kõigist sidumistest ja vangistusest. Kuidas üldse püsida võidus? Kuidas elada pidevalt nii, et ei peaks pöörduma tagasi asjade poole, mis meid kunagi hävitasid? Ja ma ei räägi siinkohal ainult patust. Vahel ka see emotsionaalne pagas, mille lapsepõlvest kaasa saime, võib mõjutada meie eluviisi. Nii näiteks võisid mõned meist kogeda teatud pettumusi, mille vastu hilisemas elus püüame sõdida.

Ehk siis – kas on olemas moodus mitte ainult vabaks saamiseks, aga ka vabana püsimiseks? Kas on olemas moodus mitte ainuüksi võidu saavutamiseks, aga ka selle alal hoidmiseks? Kas meie jaoks on üldse võimalik leida aulist, võidukat, alalolevat, võimast ja eluaegset võitu Jeesuses Kristuses?

Sa võid ehk mõelda, et võidu saavutamiseks kulub vähemalt 10 aastat nõustamist või 20 aastat küpsemist, kuid ometigi võib Jeesus tulla su ellu ja muuta kõik ühe hetkega. Ja Ta ei tee sind ainuüksi vabaks, vaid Ta ka aitab sul püsida selles vabaduses.

Kui Nehemja läks Jeruusalemma, et korraldada linnamüüride ülesehitust, arvasid kõik, et sellest saab üks pikk protsess. Nehemjat ümbritsev seltskond, valdavalt orjad ja teenrid, ei omanud suurt palju midagi, kuid nad olid otsustanud selle töö ära teha. Nende süda põles Jumala asjade järele ja nad ehitasid selle linna müürid kõigest 52-päevaga. Meiegi süda peaks põlema samal viisil ja me peaks omama mõtteviisi, mis ütleb: „Küsimus ei ole minus, vaid Jeesuses. Küsimus ei ole minu eesmärkides, plaanides ja ambitsioonides, vaid Temas.“

Kinnita oma pilk Jeesusele ja tea, et Tema rajab su alused ja annab sulle hea käekäigu. Tema laseb sul tõusta ja saada vabaks ning ka püsida vabana Jumala asjades.

Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. (Roomlastele 8:37).