JUMALA HELDUS

„Su õiglust ma ei varjanud oma südames, sinu ustavusest ja su abist ma rääkisin, su heldust ja su tõde ma ei salga suure koguduse ees.“ (Psalmid 40:11). Taavet ei kuulutanud seda imelist sõnumit ainuüksi endale, aga ta teadis, kui väga see on oluline ka kogudusele ja vaevlevale maailmale. Taavet oli nii tänulik Jumalale Tema imeliselt suure armastuse eest, kuna nägi omaenda puudusi: „Kõik mu süüteod on mind kätte saanud“ (Ps.40:12). Sel pole tähtsust, kui väga ka inimesed poleks eksinud – Jumal armastab neid ikka. Seepärast saatis Ta ka oma Poja. Ja see on see, millest me peaksime kuulutama kogu maailmale. Võid sa öelda koos Taavetiga: „Su õiglust ma ei varjanud suure koguduse ees“?

Võimalik, et üks enim tsiteeritumaid ja lauldumaid salme Jumala Sõnas on: „Sest sinu heldus on parem kui elu; mu huuled ülistavad sind.“ (Psalm 63:4). Sa võid nüüd küsida, et: „Mida sa selle all silmas pead, et Tema heldus on parem kui elu?“ Elu on lühike! See võib hävida kui rohi, mis üks hetk on ja teine hetk enam mitte. Samas kui Tema heldus kestab igavesti. Miljardi aasta pärast on Jeesus sama õrn ja armastav kui tänagi. Inimesed võivad küll röövida su elu, kuid nad ei saa iialgi röövida Tema heldust.

Parim väljendus Tema heldusest on rõõmus ülistus ja kiitus. Peatu ja mõtle hetkeks: Jumal ei ole enam pahane su peale. Kui sa oled valmis hülgama oma patud, võid saada andeks ja taastatud just praegu. Jumala Sõna ütleb, et keegi ega miski ei saa tulla meie ja Jumala vahele: ei ükski patt ega süütunne ega hukkamõistvad mõtted. Sa võid öelda: „Mu elu on õnnistuseks Jumalale ja ma võin rõõmustuda ning hõisata Temas. Olen puhtaks pestud ja vaba; mulle on andeks antud ja mind on õigeks mõistetud, pühitsetud ja lunastatud!“

Kui sa ka tegelikult mõistaks, kui õrn Ta on sinu suhtes – kui kannatlik, hooliv ja iga hetk valmis andestama ja õnnistama – siis sa ei suudaks seda vaid endas hoida. Sa hõiskaks ja juubeldaks seni, kuni enam häältki pole.

Mu armsad – Jeesus on tulemas tagasi ja meie oleme valmis minema. Teil on armastav, hell Isa, kes hoolib teist. Ta on kogunud kokku iga viimse kui pisara, mille olete valanud. Ta on näinud igat te vajadust ja teab igat te mõtet. Ta armastab teid!