MÕELDES LÄBIKUKKUMISTELE

Kas sa peaksid Moosest läbikukkujaks? Vaevalt küll! Tema üksi tähendas Iisraeli jaoks seda, mida Washington ja Lincoln Ameerika jaoks kokku ning enamgi veel! Kuid vaadakem lähemalt selle esimese seaduseandja elu. Tema karjäär algas mõrvaga ning seejärel 40-aastase paguluses olemisega õigeksmõistmise eest. Mooses oli üks hirmu ja uskmatust täis mees. Kui Jumal kutsus teda juhtima iisraellasi välja orjusest, anus ta: „Mina ei ole sõnakas mees…mul on raskevõitu suu ja raskevõitu keel.“ (2Mo.4:10). Kogu oma eluaja igatses ta jõuda tõotatud maale, kuid kõik tema läbikukkumised hoidsid teda tagasi. Kuid sellest hoolimata võrdleb Jumal Heebrea 3:1-2 Moosese ustavust Kristuse omaga. Moosese läbikukkumised ei jätnud teda välja Jumala „võitjate saalist“.

Mõeldes Jaakobi peale, näeme sageli suurt palvevõitlejat, kes maadles Jumala ingliga ja jäi püsima. Ometigi oli sellegi mehe elu täis eredaid läbikukkumisi. Noorena pettis ta oma pimedat isa, et röövida oma venna pärand. Ta põlgas ära oma naise Lea, kuna armastas salajas tolle õde Raahelit. Mehe –ja abikaasana ei kandnud ta oma vastutust. Ehk siis – siin oli mees, kes tabati pettuses, varguses, truudusetuses ja polügaamias ja ometigi – me teenime endiselt Aabrahami, Iisaku ja Jaakobi Jumalat.

Kuningas Taavet, võimas sõjamees ja psalmide laulja, tundis rõõmu Issanda seadustest ja jättis mulje kui õiglasest mehest, kes ei kuulu patuste hulka. Ometigi – kui šokeerivad on selle suure mehe nõrkused. Võttes Uurijalt tolle naise Batseba, saatis ta mitte midagi kahtlustava Uurija sõjatandri esiliinile surema. Prohvet Naatan kuulutas, et see kahekordne patt andis Jumala vaenlastele kahekordset põhjust Jumalat pilgata. Kujuta siis ette seda suurt kuningat seismas oma ebaseadusliku lapse kirstu ääres, varastatud naine käekõrval ja maailm täis vaenlasi, kes needsid Jumalat tema kurikuulsate pattude pärast. Ometigi kutsus Jumal Taavetit „oma südame järgi meheks“ (1 Saamueli 13:14).

Kui oled meeleheitel oma läbikukkumiste pärast, siis mul on sulle häid uudiseid – mitte keegi pole lähemal Jumala kuningriigile kui mees või naine, kes suudab julgelt oma läbikukkumisele silma vaadata, seda tunnistada ning liikuda edasi elu suunas täis rahu ja võite. Seetõttu liigu edasi vaatamata oma läbikukkumistele! Sest sageli just peale mõnd’ läbikukkumist saadame korda kõige suuremad teod oma Jumalale.