KÜPSE KRISTLASE TUNNUS

Küpse kristlase tunnuseks on mitte lasta end ”pillutada ja kõigutada igast õpetusetuulest” (Ef.4:14). Ükski õpetaja ei saa taoliste usklikega manipuleerida. Nad ei pea ühest kohast teise ringi jooksma, kuna tunnevad rõõmu ”haljastest aasadest” ja Kristuses kasvamisest. Nad on õppinud tundma Kristust. Neid ei saa peibutada muusika, - sõprade, - isiksuste - või imedega, sest nad janunevad ainuüksi puhta Sõna järele.

Paulus ütles: „Et nad ehiksid igati Jumala, meie Päästja õpetust.” (Tiituse 2:10). Mis on see Kristuse õpetus? Jumala arm õpetab meile, et “öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult” (Tiituse 2:11-12). Kristuse õpetus muudab sind Kristuse sarnaseks. See paljastab iga salajase patu ja kurja igatsuse.

Kas su õpetaja manitseb sind meelevallaga, õhutades sind üles hülgama pattu ja panema maha kõik oma ebajumalad, nagu Tiituse 2 ptk. kirjas? Õpid sa vihkama pattu kogu oma hingest? Või lahkud pigem kirikust, olemata veendunud selles kõiges? Kristuse õpetuse sõnum on järgmine: „Siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses.“ (2Kor.7:1).

Paljud inimesed kirjutavad meile, öeldes, et nende pastorid ütlevad neile: „Ma pole siin selleks, et patu vastu kuulutada. Olen siin selleks, et Jeesust üles tõsta.“ Või et: „Sellest kantslist te küll mingit hukkamõistu kõnet ei kuule! Olen siin selleks, et vabastada oma rahvas kõigest hirmust ja masendusest.“ Isegi nelipühi pastoritel on kaks äärmust. Mõned kisendavad täiest kõrist vaid käsumeelset evangeeliumi ilma armastuseta, mis tugineb vaid tegudele; teised aga kuulutavad patu vastu nagu argpüksid, nullides ära kogu oma sõnumi.

Kristuse õpetus aga on õpetus jumalakartusest ja pühadusest. „Kui keegi õpetab teisiti ega jää meie Issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade ja jumalakartusele vastava õpetuse juurde, siis see on iseennast täis ega saa millestki aru, vaid on haige vaidlemisest ja sõnelemisest, millest tekib kadedust, riidu, teotust, kurje kahtlustusi.“ (1 Timoteose 6:3-4). Sõna kuulutus Kristuse õpetusest küll õnnistab ja julgustab sind ning annab uut jõudu, kuid samas toob sind ka nii sügavalt patu tunnetusele, et sa lihtsalt ei pea sellele vastu ega saa jätkata oma salajaste pattudega.