PAREMAD ASJAD ON VEEL OOTEL by Gary Wilkerson

Jumal tahab teha võimsaid asju me läbi. Ta tahab ilmutada meie läbi oma armastust maailma vastu. Seetõttu ka, kui hoiame kinni millestki, mis saab takistuseks Talle selle plaani täideviimisel – olgu selleks siis meie endi kangekaelsus või uskmatus usaldada Teda kõiges – toob Ta need asjad kohe esile. Vahel Jumal tahab, et me lisaks midagi oma ellu, enne, kui Ta toob esile oma parima. See võib olla midagi, mida me kunagi varem teinud pole, mistõttu Ta tahab, et küsiksime endilt: „Olen ma ehk olnud aeglane reageerima mõnele asjale, mida Jumal on palunud mul teha?“

Me leiame sellekohase näite Apostlite tegude raamatust, kus jüngrid pidid leidma oma punti uue liikme, et asendada Juudast. Ülemises toas viibides viskasid nad liisku ja said tulemuseks Matteuse. See tundus nii tühise asjana. Need samad mehed olid näinud Jeesust tegemas imesid, avamas pimedate silmi, ajamas välja deemoneid ja äratades inimesi isegi surnuist. Nad nägid jumalariiki laienemas siin maa peal viisidel nagu kunagi varem poldud ajaloos nähtud. Ja kui Kristus üles taevasse läks, andis Ta neile oma imelise sõna: „Te saate tegema isegi suuremaid asju kui mina, kui ma läkitan teile oma Vaimu. Tema annab teile väe ja võime ning paremad ja suuremad asjad on alles ootel!“ (Ap. 1:1-8).

Need samad jüngrid pidid minema kaugemale Iisraelist ja Lähis-Idast. Nad pidid minema ka Euroopasse, Indiasse ja Aafrikasse, kuulutades häid sõnumeid Kristusest kõigile rahvastele ja seda kõike oma põlvkonna ajal. Miks oli see siis nii oluline lisada veel üks jünger? Nad tegid seda väga lihtsal põhjusel – Peetrus tundis, et see on midagi, mida Jumal tahab, et nad teeks. „Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti – rahvast oli koos umbes sada kakskümmend inimest -ning ütles: „Mehed-vennad! Täide pidi minema kirjasõna, mis Püha Vaim on Taaveti suu läbi ette kuulutanud Juuda kohta…Ta oli ju meie sekka arvatud ja sama teenimine oli temagi osa.“ (Ap.1:15-17). Peetrus viitas Psalmile 109:8: “ta amet saagu teisele!“

Selles peitub üks oluline õppetund ka tänapäeva Kristuse kogudusele ja see on: ära kunagi eira oma südames peituvat närivat tunnet – ükskõik kui väike see ka poleks. Jumal toob need asjad esile ühe kindla põhjusega: et paljastada meie südame reaktsioon Temale. Paremad asjad on alles ootel!