SEE ARMETU HÜÜDIS

Psalmi 51 alguses näeme, kuidas Taavet palub Jumala õrna, andestavat armu: „Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!“ (Ps.51:3). Taavet teadis, mida teha: „Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.“ (Psalmid 34:7). „Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.“ (Psalmid 34:18).

Armas Jumala püha – järgnevas peitub sinu võit patu üle: absoluutses kindluses, et ükskõik, kui hullult sa ka poleks patustanud või langenud, sa teenid Jumalat, kes on valmis andestama; kes on aldis tervendama ja tunneb sinu vastu nii palju enam armastust kui sa suudaks eales ettegi kujutada. Saatan tuleb su juurde ja ütleb: „Ei! Kui sa sellest nii kergelt pääseksid, teeksid sa ju kohe uuesti pattu!“ Ta paneb sind tundma end armetu ja väärtusetuna, et üldse tõsta oma käsi kiitmaks Jumalat või võtmaks kätte Tema Sõna, et seda lugeda.

Kuid siin on su relv: hüüa Jumala poole nõnda nagu Taavet seda tegi – kogu oma südamest! Mine Jumala ette ja ütle Talle: „Issand, Sa armastad mind. Ma tean, et oled valmis mulle andestama, mistõttu ma tunnistan kõik üles.“ Ja sel samal hetkel saad sa täiesti puhtaks Jumala ees. Sa ei pea maksma oma patu eest. Jumal armastab sind nii väga, et andis oma Poja, kes on maksnud juba kõik. See armuline ja armastav advokaat igatseb meeletult aidata ja päästa sind: „Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige.“ (1 Joh. 2:1).

Mu väike tütretütar tahtis kõndida madala tsementäärise peal. Püüdes teda selja tagant toetada, lükkas ta pidevalt mu kätt eemale. Lõpuks lasingi lahti ja peagi ta kukkus (ilma, et oleks endale haiget teinud). Kui ta aga kukkus, siis ma ju ei seisnud seal parastades: „No vaata nüüd, millega sa hakkama said! Sa pole enam minu oma!“ Issand ütles mulle: „David, sa lubad endale sellist armastust selle lapse vastu, aga ei luba mul armastada end samal moel. Sa lähed uhkusest lõhki oma laste üle, aga ei luba mul teha seda sama sinu üle!“

Piibel ütleb, et Jumal tunneb rõõmu oma laste üle!