NÄITA MEILE OMA AU by Gary Wilkerson

Peetrus ja Johannes olid teel templisse, kui kohtasid tee peal vigast kerjust. Kuuldes mehe hüüdu almuste saamiseks, vastas Peetrus: „Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni!” (Ap. 3:6). See jalutu sai koheselt terveks ja see oli ime, mis kandis endas kajavat mõju: „Aga kui jalutu, kes oli terveks saanud, jäi Peetruse ja Johannese järel käima, jooksis kogu rahvahulk nende juurde kokku paika, mida kutsutakse Saalomoni sammaskäiguks.“ (Ap.3:11). Ehk see oli teine imeline stseen, kus Jumala au esile tuli. See terveks saanud mees „klammerdus“ Peetruse ja Johannese külge. See termin, mida siin kasutatakse, on kujund kellestki, kes vaagub elu ja surma vahel ning kes püüab iga hinna eest oma kallist elust kinni hoida. Otsekui see mees oleks öelnud: „Jumala ligiolu on nii ehe! Ma olen istunud siin aastaid, anudes abi, kuid pole eales varem kogenud midagi sarnast. Ta on puudutanud mu hinge viisidel, milles sarnast ma pole eales tundnud!“

Jumal armastab südant, mis ripub Tema küljes ja januneb Ta järele, hüüdes: „Issand, Sinu au on liiga suur, et lasta sel lihtsalt mööda minna. Ma hoian kinni lootusest, mille oled mulle andnud – lootusest tervenemise, muutuse ja Sinu ligiolu kohta minu elus ning mu maailmas.“

„Kogu rahvahulk“ tuli vaatama, mis oli juhtunud (Ap.3:11). Kui Jumal ilmutab oma au ja väge, ei ole see mingi tühine asi, vaid püüab igaühe tähelepanu, kes lähedal. Kujuta ette, et selle kerjuse tervenemise ime oleks juhtunud koguduses, kus ma pastoriks olen. Meil ei jaguks ressurssi, et osta piisavalt toole kõigi nende rahvamasside mahutamiseks. Siinkohal ei pea ma silmas vaid seda rahvast, kellele meeldivadki kõiksugu „vaatemängud“. Me kõik januneme Jumala puudutuse järele oma eludes. Nii usklikud kui uskmatud kannatavad ühtmoodi, olles kui peata lambad, kel’ pole karjast ja igatsedes millegi eheda järele. Seega – kui Jumala au saab ilmsiks, tuues esile uue elu, tõmbab see kõigi ja mitte vaid mõningate tähelepanu. Nii et kui sealne rahvas nägi selle kerjuse tervenemist, olid nad hämmingus: „Miski, mida oleme senini näinud, pole sellega võrreldav. Pole kahtlustki, et Jumal on siin paigas!“

Luba mul küsida: igatsed sa oma elus enama järele Jumalas? Tahad sa, et Tema au võiks tulla su kodu, abielu ja laste elude üle, muutes asju nii, et kõik on hämmingus? Tead, mis? See on see, mida ka Jumal tahab! Ta tahab, et oleksid hämmingus Tema aust ja muudetud selle poolt. Ja Ta tahab, et maailm sinu ümber oleks hämmingus Tema aulisest väest, mis toob uut elu olukordadesse, kus enne valitses täielik kaotus.