TEENIMINE

Teenimine ajab uhkusele kana naha peale. Tänapäeval tahavad kõik olla ükskõik, kes, aga mitte teenijad. Ameerikas on üks tuntud laste mäng, mille pealkiri on „Universumi isandad“. Kuid taoline mõtteviis on saamas ka paljude kristlaste uskumuseks. Meile meeldib kangesti tsiteerida salmi: „Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.“ (Galaatlastele 4:7). Mida Paulus selle all aga tegelikult mõtles, oli see, et: poeg, keda on hästi õpetatud, küll teab, et ta on seaduse järgi kuninga poeg, kellele kuuluvad kõik õigused; aga samas ta armastab oma isa nii väga, et valib teenija rolli. Paulus isegi ju ütles, et on „Kristuse Jeesuse sulane“ (Rooma 1:1). Jaakobus kutsus aga end „Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulaseks“ (Jaakobuse 1:1).

Sulasel puudub oma tahe – isanda tahe on ka tema tahe. Rist sümboliseerib kõigi mu enda plaanide, ideede, igatsuste, lootuste ja unistuste surma. Aga kõige enam mu oma tahte surma. See on see, milles peitub tõeline alandlikkus. „Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.“ (Fil.2:8). Jeesus ütles oma jüngritele: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud…“ (Joh.4:34). Ehk teisisõnu: „Me keeldun haaramast ohje enda kätte. Ma ootan juhiseid ainuüksi Isa käest!“

Johannes kirjutas: „Sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas.“ (1 Joh.4:17). Iga tõeline kristlane peaks olema valmis ütlema: „Ma tõesti tahan täita vaid Tema tahet.“ Kuid siin on see koht, kus me puusse paneme. Me pilk ja südamed on kinnitunud millegi külge, mida meie tahame; mis näeb hea välja ja tundub igati loogiline, kuid mis ometigi pole Jumala tahe. Me paastume ja palume ja teeme eestpalveid. Me valame ookeani jagu pisaraid. Me kuulutame seda endale, tsiteerime Piiblit ja leiame endale isegi kaasamõtlejaid. Kuid üks suurimaid lõkse kristlaste jaoks ongi üks hea idee, mis pole lähtunud Jumala südamest; üks hea strateegia, mis pole Jumalast või üks hästi kavatsetud plaan, mis samuti pole Temast.

Mis sa arvad risti kannatusest? Suudaksid sa jätta oma plaanid sinna paika ja surra neile? Sa peaksid olema võimeline ütlema täie siirusega: „Issand, võib-olla see polegi Saatan, kes püüab mind peatada, vaid hoopis Sina? Sest kui see tõesti pole Sinu tahe, võib see hävitada mind. Seetõttu loobun sellest ja panen selle ristile. Las Sinu tahe sündida, Issand!“