VAADELDES KRISTUSE PALET

Paulus räägib teenistusest, mis ei eelda mingeid erilisi ande ega oskusi. Pigem on see midagi, millest peaks kinni haarama kõik uuestisündinud. See teenistus on iga uskliku esmane kutsumine ja ükski teine kutsumine ei saa olla Jumalale meelepärane, kui see pole sündinud sellest esimesest kutsest.

Räägin siinkohal teenistusest, mis seisneb Kristuse palge vaatlemises ehk Tema palge ees olemisest. Paulus ütleb: „Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas…“ (2Kor.3:18). Mida see tähendab vaadelda Issanda palet ja au? Paulus räägib siin pühendunud, keskendunud ülistusest – ajast, mis kingitud Jumalale ainuüksi Tema ees olemiseks. Samas lisab apostel: „Sellepärast, et meil on selline amet.“ (2Kor.4:1). Paulus annab väga selgelt mõista, et Kristuse palge vaatlemine on teenistus, millele igaüks meist peab pühenduma.

Ülaltoodud salmis kasutatud kreekakeelne sõna „vaatlema“ on väga tugeva kaaluga. See viitab mitte vilksamisi vaatamisele, vaid oma „pilgu kinnitamisele“. Otsusele: „Ma ei liigu siit paigast. Enne, kui ma üldse midagi teen, enne kui üldse midagi saavutada püüan, pean viibima Jumala ligiolus.“

Paljud kristlased tõlgendavad seda „vaatamist“ valesti, mõeldes selle all kui peeglisse vaatamisele. Nad mõtlevad peeglile, kust Jeesuse pale neile vastu vaatab. Kuid see pole see, mida Paulus silmas peab. Tema räägib pingsalt keskendunud vaatele, otsekui puurides pilguga läbi klaasi, et paremini näha. Seetõttu peame meiegi „kinnitama oma pilgu“, olles otsustanud näha Jumala au Jeesuse palgel. Peame sulguma oma kõige pühamasse paika nii otsustava pilgu –ja pühendumusega, et see muudab meid.

Mis juhtub, kui üks usklik vaatleb Kristuse palet? Paulus kirjutab: „Aga meid kõiki…muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2Kor. 3:18). Kreekakeelne sõna muutusele on „metamorfoos“, mis tähendab muudetud, ümberkujundatud. Igaüks, kes kinnitab sageli oma pilgu Kristusele, saab muudetud. Ja see inimene saab jätkuvalt muudetud Jeesuse iseloomu ja olemuse sarnaseks.