KES ON ISSANDA POOLT?

„Siis Mooses astus leeri väravasse ja ütles: „Kes on Issanda poolt, tulgu minu juurde!” Ja tema juurde kogunesid kõik Leevi pojad.“ (2 Moosese 32:26).

Kuidas pidi Jumal saama lahti Iisraeli rikutusest? Kelle Ta oleks saanud valida oma käepikenduseks keset kõike seda kurjust? Kas inglite kaudu, kes oleks tulnud taevast alla õiglast kohut mõistma? Aaron ühes oma poegadega oli juba rikutud, mistõttu keda oleks Jumal saanud tõsta esile kui oma pühaduse esindajaid?

Ta otsustas kogu selle rahva seast valida välja Leevi pojad. Selle mõrtsuka pojad, kes ühes oma venna Siimeoniga olid valmistanud nii palju häbi Jaakobi soole kõigi paganate ees. Siimeon ja Leevi olid mõlemad haaranud oma mõõgad ja tapnud Sekemi nende õe Diina vägistamise pärast. Nad tapsid ka Sekemi isa Hamori, võttes seejärel kaasa kõik nende lambad, härjad ja eeslid ning kogu nende rikkuse ja vara ühes naiste ja lastega.

Milline piiritu Jumala arm! Valida kõige väärtusetumate ja nõrgemate seast need, kellest said Tema tööriistad. „Ja tema juurde kogunesid kõik Leevi pojad… Ja Leevi pojad tegid, nagu Mooses käskis.“ (2 Moosese 32:26, 28). Võimalik, et sügaval nende südames oli miski, mis ütles: „Me ei peta Jumalat nii nagu me isa seda tegi! Me ei valmista häbi oma Jumala nimele, vaid me astume välja ja seisame Tema eest!“ Mooses oli tõotanud neile, et Jumal tasub igaühele neist selle eest, et nad olid Jumala pärast astunud vastu oma peredele, sõpradele ja vendadele (vt.2 Moosese 32:29).

Olla Issanda poolt, tähendab haarata Tema mõõk ja kasutada seda võitluses uskmatuse jõudude vastu, pannes maha kõik hirm ja kahtlused. See tähendab hoida kinni Jumalast ja Tema Sõnast sõltumata sellest, mida teised teevad. Sõltumata sellest, kui uskmatud me sõbrad ka poleks või kui ilmalikud me kõige lähedasemad poleks. Me peame astuma välja ja kuulutama: „Mina olen Issanda poolel! Ja ma ei sõdi oma Jumala kõikväelisuse ega ustavuse vastu!“