HINGEDE NIMEL by Claude Houde

Me palvetame, me ohverdame, me võitleme – seda kõike hingede nimel!

Miski pole sellest tähtsam! Kuid paljud usklikud on vaikselt hüljanud selle lahinguvälja, sest on kaotanud.


Piiblis nimetatakse kogudust ihuks. Kui üks selle liige kannatab, kannatavad ka teised. Kui sa hoiad kinni mõnest patust ja varjad seda, kaotad sa midagi Jumala ees. Kuna aga tuhanded kristlased on selle maha salanud, on kogudus muutunud jõuetuks ja märkamatuks. See, kes sa oled ja mida teed, kui keegi ei märka, määrab ära sinu tuleviku.
Aabrahami sõnad Soodoma kuningale – paigale, mis oli täis tuld ja hävingut – tuletavad meile meelde salajases paigas toimuva vaigistamatu sõja tõsidust ja reaalsust. Vaata, mida Aabraham vastas Soodoma kuninga poolt välja käidud kiusatuse peale. See võib täiega muuta su elu. Ta seisis oma vaenlase ees ja ütles: „Ma ei võta lõngaotsa ega jalatsipaelagi kõigest sellest, mis on sinu oma.“ (1 Moosese 14:23).

Tahan kutsuda sind üles elama radikaalset, vabastavat ja väestavat kristlikku elu, kus sa tunnetad ära vaimse sõjapidamise loomuse. „Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.“ (Efeslastele 6:12) „Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks.“ (2 Korintlastele 10:4).

Paljud tänapäeva kogudused ja usklikud väidavad end olevat kaasatud „vaimsesse sõjapidamisse“. Suur hulk kristlasi „seob vaime“, eristab kindlustusi, tuvastab ja nimetab erinevaid deemonlikke jõude mingite imelike ja müstiliste helide ning julgete võidu-kuulutuste saatel. Isehakanud „kindralid“ jagavad massidele käsklusi ja kõige värskemaid „läbilõikavaid“ strateegiaid ning ilmutusi, mis peaksid tooma ärkamise. Rahvas aga laulab seepeale suures ekstaasis ja hõisetes, kuidas Saatan väriseb nende ees!

Armas lugeja, luba mul esitada sulle mõned küsimused. Kus on need elud, mis saanud päästetud, muudetud, vabastatud ja puhastatud? Kus on arvestatav kasv kogudustes, veeristimine, tõeline palve ja üksmeel? Kus on tarkus, imeline arm ja vaimuviljad kiirgamas eredalt kui briljandid Jumalaga täidetud usklike eludes? Kus on armu ja lahkuse teod, ohverdav andmine misjonitööle, kaastundlikud teod vaeste suhtes ning kristlik pühendumine, mille käigus me ei loe oma tunde ega otsi tunnustust? Kus on see võit ja jumalik kaitse hingevaenlase töö ja lihaliku loomuse eest?

__________ 

Claude Houde on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.