JUMAL ON VÕIMELINE

Sa eeldavasti mäletad seda lugu 1 Moosese raamatust, kus Jumal ilmus Aabrahamile. Me usuisa istus oma koja uksel keset lõõskavat päevakuuma, kui korraga kolm meest ilmusid talle, seistes puu all. Aabraham läks neile vastu, lasi neile söömaaja valmistada ning veetis nendega koos aega. Keset seda vestlust küsis Jumal Aabrahamilt, kus ta naine Saara on? Ja ütles seejärel midagi erakordset: „Vaata, su naisel Saaral saab olema poeg!” (1 Moosese 18:10).

Saara oli samal ajal telgis ja kuulas nende jutuajamist pealt. Seda lugu kuuldes hakkas ta aga kõva häälega naerma. „Võimatu!“ mõtles ta endamisi. Oli ta ju juba ammu lapse saamise east väljas, nii nagu Aabrahamgi oli juba liiga vana lapse sigitamiseks. Ometi, kui Jumal kuulis Saara naeru, ütles Ta: „Miks Saara naerab ja ütleb: Kas ma tõesti peaksin sünnitama, kuna ma ju olen vana? Kas peaks Issandal midagi olema võimatu?“ (1 Moosese 18:13-14).

Ma kirjutan seda sõnumit täna, kuna Jumal küsib seda sama küsimust oma rahvalt tänapäevalgi: „Kas peaks Jumalal midagi olema võimatu?“ Me kõik seisame silmitsi erinevate raskustega elus ja Jumal küsib kõigi nende keskel: „Arvad sa tõesti, et mõni probleem on minu jaoks nii raske, et ma ei suuda seda lahendada? Või usud sa, et ma suudan need lood siiski korda saata, kuigi sa ise pead seda võimatuks?“

Jeesus ütleb meile: „Inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik.” (Luuka 18:27). Usud sa seda Issanda sõna? Usud sa, et Ta võib korda saata võimatut nii su abielus, peres, tööpaigas või tulevikus?

Me oleme ütlemata kärmed julgustama teisi stiilis: „Jumala jaoks pole miski võimatu!“ Nähes mõnda oma kallist inimest seismas silmitsi raskustega, ütleme ikka: „Pea vastu ja hoia pilk Jumalal! Jumal on võimeline lahendama selle kõik, mistõttu ära kaota oma usku Temasse. On Ta ju võimatuste Jumal!“ Samas aga – kas me enda suhtes ka seda kõike usume? Tjah…