POLE ÜHTKI PROBLEEMI, MIDA TA EI SUUDAKS LAHENDADA

Markuse 9 ptk’s tõi murest murtud isa oma deemonitest vaevatud poja Jeesuse jüngrite juurde, et leida talle päästet ja vabastust. See poiss polnud mingi paharet või mässaja. Ta oli täis kurje vaime, kes kontrollisid igat tema tegu. Kogu piirkond oli teadlik tema olukorrast ja kui lapsevanemad nägid teda lähenemas, ajasid nad eeldavasti oma lapsed kiiresti tuppa.

Seda vaest poissi peeti absoluutselt lootusetuks. Ta oli ühtaegu kurt kui ka tumm, lastes aegajalt kuuldavale vaid teatud häälitsusi. Ta suust tuli vahtu nagu hullunud koeral ja ta oli füüsiliselt kui luu ja nahk, olles räsitud kohutavatest kannatustest. Ta isa pidi teda pidevalt kinni hoidma, kuna tema sees asuvad deemonid püüdsid teda lähimasse jõkke või avatud tulle heita või siis muudmoodi tappa. Mõtlen seetõttu, kui mitmeid kordi pidi see isa ehk mõnda tiiki sööstma, et oma poega sealt päästa? See oli kui täisajaga töö, et hoida oma last surma saamast. Kujuta ette kõiki neid arme ja põletusjälgi selle poisi räsitud ihul. Olen enam kui kindel, et isa süda oli igapäevaselt murtud, nähes oma poega olukorras, kus mitte keegi ei saanud teda aidata.

Ajal, mil’ see isa jüngrite ees seisis, hakkas Saatan end poisi kaudu ilmutama. Ta hakkas taas suust vahtu välja ajama ja mööda maad vääneldes püherdama. Piibel ütleb meile, et jüngrid palvetasid ta üle – võimalik, et isegi pikka aega – kuid midagi ei juhtunud. Tundus, et tegu on võimatu missiooniga. Peagi kogunesid ka kahtlevad kirjatundjad nende ümber ja küsisid: „Miks see poiss siis terveks ei saa? Ons’ see siis Jumala jaoks liiga raske? Ons’ Saatan tõesti võimsam kogu selles loos?“

Kuid siis astus Jeesus mängu! Küsides, mis toimub, vastas poisi isa: „Ma tõin oma poja Su jüngrite juurde, aga nad ei suutnud tervendada teda. Ta on täiesti lootusetu juhtum.“ Jeesus aga vastas lihtsalt: „Kõik on võimalik sellele, kes usub.” (Markuse 9:23). Kristus ütles kõigile kohalviibijaile: „Usute te tõesti, et ma suudan tulla toime kõigi olukordadega, väljaarvatud need, mis on Saatana kontrolli all? Las ma siis öelda teile: pole ühtki probleemi ega võimatut olukorda, mida mina ei suudaks lahendada.“