KUI VEINIST TULI PUUDUS by Gary Wilkerson

„Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: „Neil ei ole enam veini.” Jeesus ütles talle: „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.” Ta ema ütles teenritele: „Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!” (Johannese 2:1-5).

Enamus kristlasi teab, et Kaana pulm oli see koht, kus Jeesus saatis korda oma esimese ime. „See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust.“ (Johannese 2:11). Kristus oli alles äsja alustanud oma teenistusega ja Tal oli juba väike käputäis jüngreid. Nüüd aga, saates korda selle ime, ilmutas Ta maailmale oma au ühel väga silmapaistval moel (Johannese 2:11). Kuid ime, mille Jeesus korda saatis, kätkeb Ta koguduse jaoks ka sügavamat tähendust, kui vaid see konkreetne aeg ja koht. Salm 3 peidab endas väga võimast sümboolset fraasi: „Aga kui veinist tuli puudus.“ Läbi kogu Piibli sümboliseerib vein Jumala reaalset ligiolu läbi Püha Vaimu. Paulus tõstab seda esile, kirjutades: „Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu.“ (Efeslastele 5:18).

Mida see Jumala rahva jaoks tähendab, et „veinist on puudus“? Nimetatud loos oli vein pulmapeo keskseks elemendiks, mida jagati tasuta ja rikkalikult kõigile pulma kutsutuile. See on pilt rõõmsatest inimestest, kellele Jumala Vaim voolab tasuta. Siis aga tekkis üks vajadus, kuna vein sai otsa ja inimesed vajasid midagi asenduseks, et seda rõõmu alal hoida.

Kristlastena elab Püha Vaim igaühe meie sees. Samas aga on tõsi seegi, et me peame end pidevalt täitma Püha Vaimuga. Igaüks meist kogeb mõõnasid ja madalseise oma suhtes Kristusega. Madalseisud ei tähenda, et Püha Vaim on meist lahkunud. Küll aga tähendab see seda, et meid kutsutakse ikka ja jälle kustutama seda tohutut janu, mille Jumal ise meie sisse paneb. Jumala lastena vajame me vaimset toitu, mida ainuüksi Tema saab meile anda. Toitu, mis võimaldab meil armastada teisi nagu Tema neid armastab, elada püha elu, mis on Talle meelepärane ja jagada julgusega Tema sõna kõigile meid ümbritsejatele.