LOOTUSE SÕNA IGALE LAPSEVANEMALE

Piibel annab väga selgelt mõista, et kui kasvatate oma lapsi Jumala Sõna väes, ei lahku see neist ka hilisemas eas. Jah, nad võivad küll mõneks ajaks sellest kõrvale kalduda – isegi aastateks vahel – kuid lõppeks toob see nad siiski tagasi tõe juurde. „Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas!“ (Õpetussõnad 22:6).

Piibel pakub lootuse sõnumit kõigile vanematele, kes kurvastavad ja muretsevad oma tagasilangenud lapse pärast. Piiblis on üks lepingu tõotus, mille iga lapsevanem peaks meelde jätma. See puudutab nii neid lapsi, kes ekslevad juba oma teedel, kui ka neid, kes veel teie hoole all: „Nüüd aga kuule, Jaakob, mu sulane, ja Iisrael, mu valitu! Nõnda ütleb Issand, sinu Looja, emaihus valmistaja, sinu aitaja: Ära karda, mu sulane Jaakob, ja Jesurun, mu valitu! Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid; ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse, et nad võrsuksid kui roogude vahel, otsekui remmelgad veeojade ääres.“ (Jesaja 44:1-4).

Tol ajal Iisraelile antud tõotus kehtib täna ka meie puhul. Need tröösti sõnad on antud kõigile valituile (vt salm 1) ehk kõigile, kes on Kristuses. Issand ütleb meile salmide 1-2 kaudu: „Mina olen Issand, kes on sind loonud ja kes teab su valu. Ma tahan aidata sind, mistõttu sa ei pea kartma.“ See nimi „Jesurun“ tähendab ülaltoodud piiblisalmis „õiget“. Ehk teisisõnu, Jumal annab taolisi tõotusi - neid aulisi, Temaga siduvaid, lepingulisi tõotusi - oma õigetele. Ja nendeks tõotusteks on:

  • Jumal varustab sind veega, et kustutada su janu. „Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid.“ (Jesaja 44:3). Kas Jumal on jaganud sulle oma janu kustutavat Sõna? On Ta tulnud su juurde keset nn kõrbehetki ja ujutanud sind üle oma Vainuga? Jood sa Tema Sõna värsket vett?
  • „Ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse, et nad võrsuksid kui roogude vahel, otsekui remmelgad veeojade ääres.“ (Jesaja 44: 3-4).