ALTARI EHITAMINE by Claude Houde

Kohtugem veelkord Aabrahamiga, sest tal on üks sõnum meile. Ta tahab õpetada meile usust ja sellest, kuidas seda taas üles ehitada ning tagasi saada. Vastuseks Jumala kutsele ja tõotusele: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma…õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!“ (1 Moosese 12:1-2), tegi Aabraham midagi täiesti erilist ja tähendusrikast – ta ehitas Jumalale altari (vt 1 Moosese 12 ja 13 ptk).

Altar tähistas tunnistust, avalikku pühendumist ja tõotust. See oli otsekui Aabraham oleks öelnud: „See on väljendus minu usust. Ma tahan, et iga inimene, kes seda altarit näeb, teaks, et ma ei häbene kuulutada oma kuulumist Jumalale. Ma usun Teda ja Tema tõotusi.“ Taoline „Issandale ehitatud altari“ kontseptsioon oli tolle aja juudi kultuuris vägagi paljuütlev, tõsine ja siduv. Altari ehitamine tähendas Jumalale aus ja truu olemist, võttes Teda tõsiselt ja olles siiras. See tähendas Jumala ees täie tõsiduse ja pühendumisega otsuste langetamist.

Ma olen enam kui teadlik, et paljud teist, kes te seda päevasõna loete, elategi taolise südame suhtumisega Jumala ees. See pole miski, millega eputada või uhkeldada, vaid sa tõesti tahadki olla Jumalale meelepärane, kuuletuda Talle ja täita ustavalt nii Ta tahet kui Ta Sõna. Sa oled siiras ja ehe kogu oma olemises ja püüdlustes. Sa oled ehitanud oma Jumala ees usu, palve, ülistuse, helduse, andestuse ja pühitsuse altari. Sinus on elav usk, et: „see, kes sinus on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.“ (Filiplastele 1:6).

Sõltumata kõigist autasudest, karjäärist ja edutamistest, mida sa siin maa peal kogeda võid, elad sa igat oma päeva selle nimel, et kuulda üks päev Teda ütlemas: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!" (Matteuse 25:21).

See on märk sellest, et oled ehitanud altari oma Jumalale!

__________
Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.