VAIMSE MEELEVALLA SAAVUTAMINE

Kui jüngrid olid Saatana suhtes võimetud, ütles Jeesus, et vägi Saatana üle pole saavutatav muudmoodi, kui vaid palve ja paastu läbi. Miks nii? Usun, et seda seetõttu, et Jumal tahab omada aega tegemaks oma tööd meie seesmise inimese kallal. Ta tahab, et me südamed oleks täiesti ühel lainel Temaga. Meelevalla omamine pole vähimalgi määral võimalik ilma harjumuspärase suhtlemiseta Temaga.

Kuidas me saakski oodata, et suudame ajada Saatana välja oma kogudustest, kodudest ja sassi läinud eludega lastest, kui me ei palveta? Kuidas saavadki vanemad oodata, et Jumal annaks neile vaimset väge, kui nad vaidlevad, tülitsevad ja räägivad teisi taga oma laste kuuldes? Kuidas nad saaksid oodata meelevalla omamist, kui nad ise käivad väljas joomas ja samas lähevad täiega närvi, kui saavad teada, et nende lapsed tõmbavad kanepit?

Jeesus võis täie julgusega öelda: „Sest maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit voli mu üle.“ (Johannese 14:30). Kui sa ei saa öelda seda sama, oled täiega väetu ja Saatan möllab täie rauaga su kodus. Peetrus aga annab meile võtme vaimuliku autoriteedi omandamiseks, kui ta kirjutab: „Nõndasamuti, naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi.“ (1 Peetruse 3:1). See „ilma sõnata“ viitab siin elustiilile või käitumisviisile. Usun, et Peetrus räägib siin ka Kristuse Pruudist, tehes seda abielunaise kujundi kaudu, kellel on tõeline vaimulik meelevald. Taoline naine alistub oma mehele, kuna Piibel käsib nii. Ja kuna ta laseb Jumala Sõnal valitseda enese üle, muutub tema „seesmine inimene“ Jumala jumaliku kuju sarnaseks. Peetrus ütleb, et selline naine ei pea noomima oma meest, pragama tema kallal või pidama talle loenguid. Ta on võimeline võitma oma mehe Kristusele ilma ainsamagi sõnata. Kuidas? Läbi tasase kõneviisi ja tema jumalakartlikust elust lähtuva väe.

Taolise naise mees võib olla vastik ja väljakannatamatu, mistõttu naine peab oma mõtteis ikka ja jälle keelt hammaste taga hoidma. Kuid kuna ta alistub Jumala Sõnale ja seeläbi ka oma mehele, saavutab ta üha enam ja enam vaimset meelevalda. Seetõttu vallandub temast ka üks võimas vägi, mis kasvatab tema meelevalda hingevaenlase haarde üle ta mehe elus.