USALDADES TEDA TÄIESTI

Armsad, Jumal ei päästnud meid selleks, et naudiksime vaid ise Tema lõputut armu, headust ja au. Meid valides oli Tal igavikuline eesmärk igaühe meie jaoks ja see ulatub nii palju kaugemale kui vaid Tema õnnistused, ligiolu ja ilmutus. Sest fakt on see, et Jumal sirutub veel tänini kadunud inimkonna poole. Ja Ta otsib uskuvaid ja usaldavaid inimesi, kellest voolida oma parimaid „evangeliste“.

Jumal ei kasuta ingleid selleks, et kuulutada Tema aust, vaid Ta kasutab selleks omaenda lapsi. Ta tahab treenida meist väga erilise ja ainulaadse soo (vt 1 Peetruse 2:9). Ta otsib võimalusi, kuidas muuta oma Sõna elavaks me eludes, nii et kui maailm kuuleb meid Ta Sõna kuulutamas, võiks ta sellesse ka uskuda. Ta tahab esitleda uskmatuile oma ustavaid lapsi, keda rasked ajad on purenud ja keda meeletud katsumused väntsutanud, kuid kes sellest hoolimata pole lakanud uskumast Temasse ja usaldamast Teda.

Me näeme, kuidas Jumal otsis taolisi inimesi ka Gideoni päevil. Kui Gideon esitas ülesutse leidmaks vabatahtlikke, kes sõdiks midjanlaste vastu, reageeris tuhandeid iisraellasi. Kuid Jumal ütles Gideonile: „Ja Issand ütles Gideonile: „Sinuga on kaasas liiga palju rahvast, et võiksin anda midjanlased nende kätte…nüüd hüüa siis rahva kuuldes ja ütle: Kes kardab ja on arg, see mingu tagasi…“ (Kohtumõistjate 7:2-3). Jumal ütles Gideonile: „Kui keegi siinolijaist kardab, käsi neil minna koju kohe praegu. Sest ma ei lase oma sõjaväel olla nakatunud hirmust.“ Ehk teisisõnu – Jumal loobus paljudest vabatahtlikest oma sõjaväe jaoks, mille tulemusena 22 000 kahtlejat saadeti koju. Gideon kahandas vabatahtlike arvu 10 000’ni, kuid Jumal ütles, et seda on endiselt palju, mistõttu lõpuks jäi sõelale vaid 300 lahinguks läbi testitud sõdurit.

See peaks ka meile midagi ütlema. Otsides evangeeliumi levitajaid, keda saata välja maailma, ei palka Jumal kogudusi, kelle read on täis arglikke, kahtlevaid ja proovilepanekutest mitte läbi käinud inimesi. Samuti ei vaata ta väliselt tegusate ja võimsate usuorganisatsioonide või kõrgelt haritud seminaristide poole. Jah, Jumal küll kasutab organisatsioone ja haritud inimesi, kuid neis endis pole vähimatki võimekust, mida läheb tarvis selleks, et olla Jumala poolt läbi katsutud ja proovile pandud sõnumi viijad.