UNUSTA KÕIK, MIS TAGA

Saatan on pannud mitmed kristlased komistama veenmisega, et nad on otsekui kaotanud midagi oma Issandas. Tegelikult aga on see kohutav patt kahelda Jumala armastuses enda vastu või hinnata oma positsiooni Kristuses tuginedes oma tunnetele. Sinu igapäevasel elul ja püsimisel Kristuses pole mingit pistmist sinu innukuse, pisarate või tublidusega. Su elu Kristuses tugineb ainuüksi usule ja ei millelegi muule.

Kujuta ette, kui metsas sa omadega oleks, kui su pääste tõepoolest sõltukski su tunnetest. Paulus julgustab meid „unustama kõike, mis on taga, ja sirutuma eesoleva poole.“ (Filiplastele 3:13). Sa ei tohiks kunagi toetuda oma minevikus kogetud emotsioonidele. Kõik, mis täna loeb, on su usaldus Jumala vastu. Usud ja usaldad sa Ta tõotusi enda suhtes? Oled sa valmis saama osa Tema jumalikust loomusest tõeliselt piibellikul moel ja mitte tuginedes oma tunnete virr-varrile ning välistele näitajatele? Tõeliselt valmis saama osa Tema aulistest tõotustest? „Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.“ (2 Peetruse 1:4). Peetrus teeb selle väga selgeks: me saame osa Kristuse loomusest läbi selle, kui võtame vastu Tema lepingulised tõotused ja ei mingil muul moel.

Üks jumalasulane uhkeldas kord mu ees: „Olen lõpuks ometi saanud tagasi oma nooreea usu. Ma palvetan rohkem ja Piibel on taas mu igapäevane tahke toidus. Jumal annab mulle taas põletavaid sõnumeid koguduse jaoks ning mu süda valutab kadunud hingede pärast. Tunnen end nii uuendatuna!“ Kuid vaid paar kuud hiljem oli see sama mees tagasi oma elu mülgastes.

Jumal tõesti toob oma uuendust ja värsket võidmist me eludesse, kuid see pole see, millest me toituma peaksime. Tema lepingulised tõotused on need, millele me pidevas usus toetuma peaksime. Tema Sõna on vankumatu sõltumata sellest, kui nullis me ka omadega poleks. Ja me Issand peab meile antud tõotusi: „Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama.“ (Juuda 24).