HAARATUD JUMALA ARMASTUSEST by Gary Wilkerson

Tänapäeva maailmas kostub mitmeid erinevaid hääli, mis õhutavad meid elama parimat võimalikku elu. Taoline mõtteviis on tunginud ka paljude kristlaste arusaama kogudusest. Nad arvavad, et Jumal peaks õnnistama neid kõigega, mida nad vähegi igatsevad. Kuid see pole see, kuidas Jumal meid õnnistab. Jah, Ta igatseb anda meile oma parima, kuid nimi, mis peaks olema meie tähelepanu keskpunktis, pole mitte meie, vaid Tema oma.

Kui Jeesus seal templis kõik need kaubitsejate lauad pahupidi pööras, hüüdis Ta: „Viige need siit minema!“ (Johannese 2:16). Sama lugu kehtib ka tänapäeval – meie templid peavad saama puhastatud kõigest, mis on võtnud vaid Jumalale kuuluva koha. Jumal saadab Jeesuse, et vabastada meid kõigist neist asjust ja teha ruumi kõigele sellele, millega Tema tahab meid täita. Ta tahab, et me tempel oleks taaskord palve, usu ja võidu koda. „Tema jüngritele meenus, et on kirjutatud: "Püha viha sinu koja pärast sööb mind ära!" (Johannese 2:17). Kui Jeesus rahavahetajad templist välja viskas, said jüngrid aimu Jumala tõelisest kirglikkusest. Jah, Jeesuse tegu võis ju näida julmana, kuid tegelikkuses peegeldas see siiski Jumala armastavat armu.

Paljud tänapäeva kristlased püüavad Jumala armu välja vabandada, selle asemel, et seda veelgi enam sütitada. Kuid Jumala arm polnud kunagi mõeldud selleks, et jätta meid apaatsesse seisu. Hoopis vastupidi – kui Jumala arm rakendub me elus, muudab see meid veelgi kirglikumaks. See pöörab me südamed enam Tema poole, paneb igatsema puhtama elu järele ja janunema Püha Vaimu järele, et Ta võiks tegutseda meie sees ja meie läbi. Arm äratab väga tugevaid tundeid. Piiblis on öeldud, et kui jüngrid nägid oma Isandat tegutsemas, „meenus neile“. Need pühendunud mehed olid jõudnud juba unustada, mida tõeline kirglikkus Jumalas tegelikult tähendab. Nüüd aga, kui Jeesus need rahavahetajad välja viskas, said nende südamed taas üles õhutatud mõistmises: „Ah see ongi see, mis tähendab olla nii haaratud Jumala armastusest!“

Kuidas on – kas su innukus on ka kaduma läinud? Ons tavapäraseks muutunud kristlus või liigne tarbimine röövinud su kirglikkuse Jeesuse suhtes? Kui nii, siis kutsu Ta lükkama laudu ümber ka sinu südames. Valitsegu Ta nimi kogu su ülistuse keskel, äratades sinus tugevaid tundeid. Ja las Ta tuletada sulle meelde sellist innukust ja pühendumist, mis haaraks su südame teenima oma suurt ja püha Jumalat. Aamen!