ÕHUTAGE ÜLES OMA NÄLG

„Ja Sardese koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kellel on seitse Jumala vaimu ja seitse tähte: Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud.” (Ilmutuse 3:1). Jeesus ütleb: “Sa võid ju olla hea inimene. Keegi, kes teeks ükskõik, mida, ükskõik, kelle heaks. Sul on hea maine nii koguduse kui maailma silmis. Sind tuntakse kui tõeliselt elavat kristlast, kes on õnnistatud Jumala poolt. Ometigi aga on surma faktor hiilinud su ellu. Midagi maist on saanud sind määrida.“ „Kuid Sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivaid…“ (Ilmutuse 3:4). Mida see määrimine endast kujutab, millele siin viidatakse? See viitab elule, kus puudub palve. Siinkohal Jeesuse hoiatus meile: ”Ole valvas ja hoia, mis on veel jäänud; seegi on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis.” (Ilmutuse 3:2)

Sardese usklikud ei olnud valvsad. Nad polnud palvetanud ega oodanud Issandat, otsides Teda nii nagu kunagi varem. Selle asemel olid nad muutunud hoopis hoolimatuteks, leidmata igapäevaselt teed Jumala palge ette, et saada abi või nõu. Seetõttu olidki nad saanud määritud. See sõna, mida Jeesus kasutas määrdumise kohta, viitab reostunud pinnasele; mustale plekile valgel kangal. Kristus ütleb meile: „Kui te ei palveta, pole teil ka mingit kaitset hingevaenlase eest. Teie hoolimatus muudab te riided määrdunuks.“

Samas aga rääkis Jeesus ka vähestest, kes ei olnud „määrinud oma rõivaid, ning saavad kõndida koos Temaga valgeis rõivais, sest nad on seda väärt.“ (vt Ilmutuse 3:4). Ehk teisisõnu ütles Ta: „Te südameis põleb siiski veel väikenegi leek minu järele. Te ei taha kaotada minu ligiolu ega muutuda viljatuks. Seetõttu, õhutage kiirelt see leek taas üles. Pöörduge tagasi oma salajastesse palvekambritesse ja hüüdke minu poole. Olgu te süda kindel kui ränikivi. Õhutage üles usuleek, enne kui see lõplikult kustub. Enne kui surm hiilib te vaimu nõnda nagu see on juhtunud paljudega teie ümber.“

Ärge ignoreerige seda võrratut ligipääsu, mille Jumal on teile annina võimaldanud oma ligiollu. Kogu teie tulevik sõltub sellest. Paluge ja otsige Issandat. Ta on võimaldanud teile ligipääsu enese ligi ja tõotanud täita iga teie vajaduse.