ARMASTADES OMA VAENLASI

Üks ülimaid küpse kristlase tundemärke on armasus kogu hukka läinud inimkonna vastu. Taolised kristlased näitavad üles võrdset armastust nii juutide kui palestiinlaste, nii bosnialaste, serbialaste kui kõigi vastu. Ainuüksi täiskasvanuks sirgunud küps kristlane võtab omaks Jeesuse sõnad: „Aga mina ütlen teile: armastage oma vaenlasi, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke head neile, kes teid vihkavad ja palvetage nende eest, kes teid julmalt ära kasutavad ja taga kiusavad.“ (Matteuse 5:44, Piibli laiendatud tõlge). Luba ma küsin su käest: kujutad sa end ette veetmas kuu aega kusagil Palestiina sõjaväe haiglas, toites ja hoolitsedes sõdurite eest, kes tahavad hävitada Iisraeli? Suudad sa hoida oma eelarvamused kontrolli all, kuuldes iga päev sütitavaid uudiseid? Suudaksid sa omada sama meelsust nagu Kristus, kes peale risti löömist ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!“?

Kui tahad elada ja olla nagu Jeesus, ei saa sa lasta uudiste pealkirjadel oma inimlikke tundeid üles kütta. Kristus suri iga kadunud hinge pärast siin maa peal – sh ka aborte tegevate arstide, mõrtsukate, vägistajate ja laste pilastajate eest. Meie vanglad on täis süüdimõistetuid, kes jagavad võimsaid tunnistusi Jeesuse päästvast armastusest. Ja seda kõike vaid tänu sellele, et keegi otsustas armastada neid vaatamata nende pattudele.

Võid teada, et kasvad Jumala armus, kui oled võimeline paluma nende eest, keda maailm vihkab. Kuuldes kõikvõimalikke kohutavaid asju sündimas, peame siiski seisma vastu igale eelarvamusele, mis tahab tõsta meis pead ja kuulutama: „Ma võtan Kristuse meelevalla selle üle. Ma armastan inimesi nõnda nagu mu Issand seda tegi.“

Siinkohal on üks võrratu tõotus, mis maandab kõik me kahtlused ja ebakindluse: „Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja…Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu…kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.“ (Jesaja 40:28-31).