LÄBIKATSUTUD JA PUHASTATUD

Mida selleks küll vaja läheb, et jõuda kadunud ja haiget saanud maailmani? Väikest armeed „sõdureid“, kes on teinud läbi raskuste ja katsumuste kooli! Jumal otsib neid, kes on valmis minema läbi tulest ja veest; kelle usk saab puhastatud ja setitatud ning tõuseb esile kui puhas kuld.

Läbi kõigi oma teenistusaastate olen märganud ühte mudelit enamus kristlaste eludes. See on peaaegu et alati nii, et niipea, kui Jumal meid päästab, juhib Ta meid katsumuste kõrbe. Miks? Sest Jumal otsib inimesi, kes usaldaksid Teda maailma ees keset kõige võimatumaidki olukordi. Sama kehtis ka Jeesuse elus. Niipea, kui me Issand ristitud sai ja veest välja tuli, juhtis Püha Vaim Ta kõrbe, kus Ta täiega proovile pandi (vt Luuka 4:1-2).

Näeme taolist usaldust ka Taanieli elus. Taanieli kadedad kaasvalitsejad sepitsesid tema vastu vandenõu, veendes kuningas Daarjavest keelama ära 30-päevast palveaega. Kuid nii nagu Taanieli kaaskondlased olid arvanud, nii ka läks – Taaniel eiras kuninga keeldu ja palvetas ikkagi kolm korda päevas. Ja kuigi kuningas Daarjeves austas Taanieli, pidi ta sellest hoolimata omaenda antud käsust kinni pidama ja Taanieli lõvi puuri heitma. Taaniel oli enam kui teadlik surmanuhtlusest kõigile, kes ei pidanud kuninga käsku. Kuid sellest hoolimata ei lakanud ta palvetamast, sest ta usaldas Jumalat. Ta teadis, et Jumal kannab ta sellest katsumusest läbi. Kuningas jälgis kogu selle loo keskel Taanieli väga pingsalt. Ta oli püüdnud rakendada kõikvõimalikke meetmeid, et päästa Taanieli, kuid see lihtsalt ei toiminud. Kui aga siis Taaniel lõpuks lõvide puuri heideti, kinnitas kuningas talle: „Sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind!” (Taanieli 6:17).

Kui sa kuulutad mitteusklikele, et Jumal on su Issand, päästja ja tervendaja; Jumal, kes saadab korda võimatut, jälgivad nad sind vägagi hoolikalt, kuidas sa kõige võimatumates olukordades käitud. Nende pilk on kui naelutatud igaühe peale, kes kiitleb Jumala headusest, väest ja aust. Nii on ka Saatana pilk naelutatud nende peale, lootuses, et nende usk põrub.

Psalmist kirjutab: „Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes.“ (Psalmid 31:20). Mis on see suur headus, mille Jumal on pannud tallele neile, kes Teda rasketel aegadel kardavad ehk usaldavad? See on see vankumatu, auline tunnistus kogu maailma ees, et su usk peab vastu ükskõik, millele.

Kuidas Jumal reageeris Taanieli usule? Sellega, et Ta sulges näljaste lõvide suud (vt Taanieli 6:23).