KESET KRIISE JA RASKUSI

Üks kindel märk vaimulikust küpsusest on see, kui viid iga probleemi ja kriisi koheselt Jeesuse ette. Sulle on selgeks saanud, et sul on koht, kuhu minna. „Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.“ (Filiplastele 4:6).

Tundub, et osad kristlased aga ei saa kunagi kriisidest lahti. Igakord, kui neid kohtad, on neil jälle mõni kohutav mure varuks: „Mind tabab üks asi teise järel! Ma ei tea, mida teha.“ Nad on ükskõik, kellele valmis kirjeldama detailideni oma probleeme, kuid nad ei vii neid kunagi Jeesuse ette, otsekui Tal polekski neile midagi pakkuda.

Ära nüüd minust valesti aru saa – ma ei viita siin kristlastele, kes tõesti lähevadki läbi tõelistest raskustest. Me teenistus saab igapäevaselt tosinate kaupa kirju Jumala kallitelt, kes kannatavad ikka kohutavaid asju. Pigem vihjan neile „paadunud virisejatele“ koguduses, kes on oma ala spetsialistid vingumises. Neid kuulates tekkib vägisi küsimus: „Ons’ te Jumal surnud või? Miks te ei ammuta neist allikaist, mille Ta teie jaoks valmis on pannud? Kas te siis tõesti ei tea, et Ta on teinud teist enam kui võitjad?“

Jumala jaoks pole midagi meelepärasemat, kui pöördud oma probleemidega esmalt Tema poole, sest sa tead, et sul on keegi, kes on ustav kandma sind läbi. Siinkohal aga mõned Piibli kirjakohad, millest kinni hoida:

„Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!“ (1 Peetruse 5:7).

„Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.“ (Filiplastele 4:19).

„Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.“ (Johannese 10:10)

„Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (Matteuse 6:33)

Leides end keset kriise ja raskusi, jookse ruttu Jumala juurde leidmaks tröösti, juhiseid ja varustust!