HEATAHTLIK ARMASTUS by Carter Conlon

Peale seda, kui Peetrus oli eitanud Jeesust kolm korda – nii nagu Issand seda ka ette oli ennustanud – sai ta aru, et omaenese jõus Issanda käskude täitmine pole võimalik. Jeesus oli öelnud oma jüngritele: „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Johannese 13:34-35).

See oli alles nelipüha päeval, kui Püha Vaim langes 120 jüngri üle ülemises toas, kui Peetrus oli lõpuks valmis astuma positsioonile, kus ta oli võimeline järgima Jeesuse kutset. Korraga tormas ta turuplatsidele, kus kõneles täie julgusega verejanulistele rahvahulkadele. Tal oli selleks nüüd vägi Jumala Vaimult endalt, et jagada seda teistegagi. Isegi nendega, kes seisid vastu omaenda päästele. See oli tõesti hämmastav hetk.

Kui me teeme asju Jumala viisil, siis Ta ka varustab meid ja täidab meie vajadused. Piibel ütleb meile: „Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele sedamööda, kuidas keegi vajas.“ (Apostlite teod 2:41-45).

Usklikud hoidsid kokku ja neil oli kõik ühine! Nad olid tulised Jumalas ja nii Tema armastusest kantud, et inimesed müüsid maha oma maad ja majad, tuues saadud tulu jüngrite jalge ette, et nood saaks kasutada seda nende heaks Kristuse ihus, kes elasid puuduses. Kus iganes Jumal oma Vaimu välja valab, seal täidab heatahtlikkus inimeste südameid. See on helde ja kaastundlik armastus, mis paneb neid vaatama kaugemale omaenda vajadustest ja nägema pigem teiste vajadusi, milles peitubki kogu Jeesuse poolt antud uue käsu saladus.

__________

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.