VÕLTSKARJASED

Tüatiira koguduse probleem seisnes selles, et ta flirtis võrgutavate, saatanlike teenistujatega. Kujuta vaid ette selle koguduse pastori reaktsiooni, kui ta luges neid sõnu: „Ja Tüatiira koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Jumala Poeg, kelle silmad on nagu tuleleek.“ (Ilmutuse 2:18). Sellele järgnes aga kiitus: „Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja su kannatlikkust ning et su viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi.“ (Ilmutuse 2:19). Kristus ütleb taaskord: „Ma tean su tegusid. Kogu su armastus, usk, teenimine ja vastupidavus on täna suuremad, kui siis, kui alles alustasid.“ Kuid parim, mida Issand seal ütleb, on: „Ma tean, et sa armastad mind.“ Ta ei noomi neid lähedase osaduse kaotamise pärast Temaga.

Kuid siis järgnevad läbilõikavad sõnad: „Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid.“ (Ilmutuse 2:20). Kes see Iisebel täpsemalt on, keda siin mainitakse? Jeesus räägib siin võltskarjastest. Ta noomib Tüatiira koguduse pastorit selle eest, et too on lasknud himuratel jumalasulastel petta Jumala rahvast. Kuid ta ütleb, et siin on ka tegu enamaga, kui vaid himurusega. Need võltskarjased lausa töötavad välja skeeme, kuidas lasta käiku ja rahuldada oma himusid. Ehk lihtsamalt öeldes: nimi Iisebel viitab kõigele, mis on kuri ja jälestusväärne Issanda silmis.


On alles nõutukstegev pilt, mis meile siin on antud. On ju tegu inimestega, kes armastavad Issandat – pühendunud jumalameeste –ja naistega. Nad on olnud vastupidavad, andnud endast ustavalt ja armastavad Jeesust. Kuidas on siis võimalik, et taolised usklikud võivad olla haaratud valeprohvetite poolt? Kuidas on võimalik, et nad saavad petetud nende kurjade teenistujate poolt, keda Jumal põlastab?

Jeesus hoiatab läbi kõigi evangeeliumite võltskarjaste eest, kes on tulnud petma ja neelama paljusid. Olen lausa šokeeritud tunnetuse puudumise pärast suurte hulkade seas, kes on jäänud lõksu oma vale-evangeeliumitesse. On see ehk juhtunud sinugagi? Toidad sa oma hinge mõne TV-evangeeliumi põhjal, mis on tegelikult deemonlik? Ammutad sa eduteoloogia kõnelejatelt, kes annavad hoogu su himudele ning võtavad vanuritelt veel viimsegi kui sendi? Jeesus hoiatab neid, kes on ustavalt seisnud vastu Iisebeli teenistujatele: „Pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen!“ (Ilmutuse 2:25). Ehk teisisõnu: „Te olete omandanud tõelise tunnetuse. Te ei lase end solgutada igast õpetuse tuulest ja lainest. Nii et praeguseks pole muud, kui vaid pidage vastu. Ärge laske endid petta. See on kõik, mida ma teilt palun. Ma ei pane te peale ühtki muud koormat, kuni ma tulen.“ (vt Ilmutuse 2:24).